JAPON ANİME SİNEMASINDA MODERNİTE ELEŞTİRİSİ: FANTEZİ VE BİLİM KURGU ANİMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İLETİŞİM, SİNEMA
Number of pages: 120-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nın sonunda yaşadığı önemli travma ve sonrasındaki hızlı modernleşme süreci eleştirel anlamda anime sinemasında yerini almaktadır. Bu çalışmada Japon anime sineması, fantezi ve bilim kurgu türleri üzerinden incelenecektir. Söz konusu animelerinin türün batılı örneklerine göre farklılığı; insan, kültür ve doğa ilişkisine doğulu bir bakışa sahip olmalarıdır. Fantezi ve bilim kurgu anime filmleri; yaratılan ilginç karakterler ve mekanlar aracılığıyla bilim, teknoloji ve inanç üzerine sorgulamalar içermektedir. Çalışmanın amacı anime filmlerde görülebilen modernite eleştirisini ve bu bağlamda ele alınan çevre, toplumsal cinsiyet, gençlik, teknoloji, inanç, savaş, politik yozlaşma temalarını ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

The important trauma at the end of the Second World War and rapid modernization process afterwards in Japan take place in anime cinema critically. In this study, Japan anime cinema will be examined through fantasy and science fiction genres. The difference of this anime films between western films of same genre is they have the oriental view on human, culture and nature relation. Fantasy and science fiction anime films have inquiries about science, technology and belief through interesting characters and settings created. Aim of the study is to put forth the modernity critism and the themes of environment, gender, youth, technology, belief, war, politic corruption in the context of the critism that exist in anime films.

Keywords