AVRUPA RESMİNDE ŞARAP

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Batı Sanatı
Number of pages: 109-119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şarap imgesi pek çok Avrupa resminde görülebilir. Bu çalışmanın amacı şarabı ve şarap ile ilgili üzüm, hasat, şarap tüccarı ve şarap içmeyi seven insanlar gibi konuları betimleyen çeşitli resim türlerini araştırmaktır. Dinsel ve mitolojik sanat eserleri, ölü doğalar, portreler ve günlük yaşam sahnelerinde şarap dikkat çekmektedir. Nuh Peygamber, şarap içen ve şarabın yatıştırıcı etkilerini keşfeden ilk kişi olarak değerlendirilir. Kimi Meryem Ana ve Çocuk İsa portrelerinde üzüm yer alır. Hazreti İsa’ya atfedilen ilk mucize, Kana Düğünü’nde suyu şaraba çevirmesidir. Aziz Martin Günü’nde, mevsimin ilk şarabı içilir. Bacchus, şarap, üzüm hasadı ve şarap üretiminin tanrısıdır.

Keywords

Abstract

Images of wine can be seen in many European paintings. The aim of this paper is to explore different types of paintings depicting wine and wine related subjects such as grapes, grape harvests, wine merchants and people who love to drink wine. Religious and mythological artworks, still lifes, portraits and everyday life paintings present wine. Noah is considered to be the first wine drinker and the first person to discover the soothing effects of wine. Grapes are included in some portraits of Virgin Mary and Jesus child. The first miracle attributed to Jesus is the transformation of water into wine at a wedding in Cana. Saint Martin’s Day involves drinking the first wine of the season. Bacchus is the god of the grape harvest, winemaking and wine.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics