ARTİSTİK YÜZEY SERAMİKLERİNDE TASARIMIN ALGILANMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tasarım
Number of pages: 446-458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seramik ilk çağlardan beri insanoğlunun kutsal ve gündelik yaşam alanında var olmuştur. Mimaride ilk olarak kerpiç ve ardından sırasıyla tuğla, sırlı tuğla ve karo olarak kullanılan seramik malzeme, 1950’li yıllarda sanatsal amaçlı da kullanılmaya başlanmıştır. Artistik yüzey seramiklerinin ülkemizdeki ilk örneklerini gördüğümüz 1960’lı yıllarda, yapının proje safhasında ortak bir çalışma yapılarak meydana getirilen eserler dikkati çekerken günümüzde, sanat eseri-mekan ilişkinin ihmal edildiği bir dönem yaşanmaktadır. Biçimsiz ve plansız bir şekilde büyüyen, yoğunlaşan kentlerde yeterli sayıda ve nitelikte sanat eserinin olmadığı, olanların da bir kısmının ne yazık ki tahribe uğradığı görülmektedir. Oysaki görsel kirliliğin hızla arttığı, kimliksizleşen kent ve çevre algısında, sanatın doğru ve fark yaratan katkısına gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, bulunduğu mekan ve çevreye görsel zenginlik katmasının yanı sıra, toplumun sanat ile buluşmasına da vesile olan artistik yüzey seramiklerinin, algılanmasına ve izleyicisiyle doğru iletişim kurabilmesine zemin hazırlayan faktörler ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Ceramics has existed in the sacred and everyday life of mankind since the early ages. The ceramic material used for the first time as mudbrick, and then, in sequence, as brick, glazed brick and tile in the architecture was also started to be used for artistic purposes in the 1950s. In the 1960s, when we saw the first examples of artistic surface ceramics in our country, while artifacts created by a collaborative work in the project stage of the structure gets attention, today a period is being lived in which the artwork-space relation is neglected. It is seen that in cities that are growing in a shapeless and unplanned way, there are not enough and quality works of art, and some of the ones that exist unfortunately get vandalized. On the other hand, the need for the right and distinctive contribution of art is increasing day by day in the perception of city and environment in the face of increasing visual pollution and disidentification. In this study, factors that prepare ground for the perception and right communication with the audience of the artistic surface ceramics, which provide society to meet with the art, in addition to providing visual richness to the space and surroundings.

Keywords