CUPPİT'İN NON-REALIZMIN OTONOMI BİR ELEŞTİRİSİ.

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 636-647
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Din Felsefesi, dinsel gerçekçilik ile gerçek dışılık arasındaki bir başka tartışmada sıkıştı. Dini olmayan gerçekçiliğin savunucusu Don Cupitt bu tartışmada önemli bir figürdur. Cupitt'in gerçekçilikle ilgili olmayan yazıları, 1980'lerde yayınlanan çalışmalarının çoğunda bulunabilir. Nietzsche, Wittgenstein ve bazı modern Fransızlardan bazı izlere sahip olmak bu radikal teolog / filozof kendi felsefi dostluğunu belirledi. Cupitt'in tezinin merkezinde modern insanlığın günümüz insanı için zorlayıcı bir neden olarak realist Tanrı'ya olan inancının otoriter doğasından kaynaklandığı iddiası var. Modernlikle başa çıkmak için, ancak, insanlar kendi yasalarını yapabilmeli ve kendileri üzerinde empoze edebilmelidir. Özerklik çağrısında bulundu. Birçok realist, Cupitt'in özerklik iddiasında bir hata bulsa da, savunduğu özerklik, teolojik ve felsefi tartışmalarda yeterli savunmaya sahip olmadığı görülümektedir.

Keywords

Abstract

Philosophy of Religion was trapped in a yet another debate between religious realism and non-realism. Don Cupitt, a proponent of religious non-realism is one important figure in this debate. Cupitt’s writings on non-realism can be found in many of his works published in 1980s. Having some traces of Nietzsche, Wittgenstein and some modern French thought this radical theologian/philosopher set his own philosophical fellowship. In the heart of Cupitt’s thesis is the claim that modern living as a challenge for today’s humans is caused by the authoritarian nature of the belief in the realist God. To cope with modernity, he asserts, however, humans should be able to make their own laws and impose them on themselves. He calls for autonomy. Whereas many realists find faults in Cupitt’s autonomy claim, the autonomy he advocates appear to lack enough defense in the realm of theological and philosophical debate.

Keywords