DİSTOPİK BİR DÜNYA TEMSİLİ AÇISINDAN V FOR VENDETTA FİLMİNİN_ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sinema
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleceğe dair karanlık bir yorum olarak görülebilecek distopyalar, totaliter rejimlerin baskısı altında yaşayan insanların ya da çevresel etkenler nedeniyle kaosun hüküm sürmeye başladığı toplumların hikâyelerini anlatmaktadır. Distopya eserlerinde toplumların gittiği yöne doğru karamsar bir portre çıkarırken aynı zamanda günümüzün politik, ekonomik ve sosyolojik meselelerine de ayna tutar. Bilimkurgunun bir alt türü olarak konumlanan distopya’nın, sinemadan edebiyata, tiyatrodan televizyon dizilerine ve çizgi romanlara kadar birçok yerde örneklerini görmek mümkündür. Bu bağlamda Wachowski kardeşler tarafından bir çizgi roman uyarlaması olan "V ForVendetta" filmi de, İngiltere’nin karanlık geleceğine ait distopik bir hikâye sunmaktadır.2006yılında gösterime giren filmi daha önce Matrix üçlemesinde yardımcı yönetmenlik yapan James McTeigue yönetmektedir. 1990 yılında yayınlanan politik çizgi roman "V forVendetta", yaratıcıları Alan Moore ve David Lloyd’un muhafazakâr Thatcher hükümetinden duyduğu kaygı sonucu ortaya çıkmıştır.Film, alegorik tarzı benimsemiş bir anlatım ile faşist ve totaliter bir rejimin oluşturduğu distopik dünyayı, aydınlanma silahıyla vurarak ütopik dünyanın doğmasını sağlayan bir karaktere odaklanmaktadır. 2020’li yılların İngiltere'sinde geçen filmde terör olaylarında büyük kayıplar verdikten sonra kurtuluşu baskıcı bir yönetimde bulan İngiliz halkının uyanış öyküsü anlatılmaktadır. Totaliter rejime bireysel bir başkaldırı ve bu başkaldırının toplumsal hale gelişi işlenmektedir. Her ideoloji, kendi zeminini oluşturabilecek bir duygusal zeminde oluşur, kurguda da bu derinlik üstünde durulmaktadır. Bugüne dair herhangi bir fikrin, gelecekte işlevsel bir rolü olabileceğine değinilmektedir. Teorik olanın mevcut pratikte bir karşılığı olursa, işte o zaman değişim gerçekleşir ve mevcut pratikte teoriyi gerçekleştirebilecek olan, kesinlikle bir sosyal aktördür. Bu bakış açısı, filmin işlevsel bir bakış açısıyla değil; diyalektik bir yapı ile kurgulandığını göstermektedir. Film distopik bir dünya alegorisi açısından günümüz popüler sinemasının en önemli filmlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı distopya türüne özgü unsurların, “V ForVendetta” filmi üzerinden çözümlemesini yapmaktır. Çalışmada "V ForVendetta" filminde iktidar ilişkilerinin nasıl kurulduğu, otorite karşısında insanların nasıl davranışlar sergiledikleri, film anlatısına egemen olan mitolojik, simgesel dil ve imgelere yönelik okuma, tematik içerik analizinin yanı sıra göstergebilimsel yöntem kullanılarak çözümlenmektedir. Çalışmanın sonucunda ise, distopik bir dünya temsili olarak filmin kendi anlatısını J.Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğu eserinde belirtilen aşamalar ekseninde yürütülen bir simgeler ağı ilişkileri olduğu ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca filmin anlatısı kaybolmuş kimliklerin, ötekilerin, başkalarının, azınlıkların ve hatta hiç yaşamamış kabul edilenlerin, yasaklıların ve yasaklananların kaosunu devrimci bir güçle yaratan kahramana dönüşmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu hikâyeler toplumların gittiği yöne doğru karamsar bir portre çıkarırken aynı zamanda günümüzün politik, ekonomik ve sosyolojik meselelerine de ayna tutar. Bu yönüyle çalışma sinema ve politika ilişkisini distopik bir evren alegorisi üzerinden irdelenerek yorumlanması açısından film araştırmalarına katkı sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Dystopia could take all utopias, from More to Bacon, as a "clever tale but just a delusion" in a final refusal.When appropriately distorted, this pragmatism philosophy could be transformed into a cynicical state administration strategy based on the assumption that people are acted only by the most basic stimulations and most personal gains.People are stupid and deceitful. A smart administrator will always be able to twist them on his finger.To think otherwise, hoping to organize society by resorting to referrals or altruism is to invite mischief(Kumar, 2006). In this sense, as evidenced by the many conscious and unconscious echoes of the Brave New World and the Nineteen Eightyfour, Machiavelli's Prince is a key counter-utopian text.As a weapon in the arms of philosophical conservatism, very few methods have been as effective as modern dystopia. The dystopian stories, which are transformed into written narratives of totalitarian meta-narratives as the belief in modernity wekaned, have the opportunity to take part in the white screen by meeting with cinematic opportunities.In the context of the development of the cinema and its relation to the social field, both existing dystopic works or dystopic films which are exclusively designed for cinema, have come up against the audience.Apart from directors who have turned cameras like Terry Gilliam into dystopic worlds, many directors have portrayed stories on the white screen containing despair of a dark future of mankind. A comic book adaptation by the Wachowski brothers, the film presents a dystopian story of the dark future of England. Released in 2006, the film is directed by James McTeigue, who previously co-directed the Matrix trilogy.The political comic book "V For Vendetta" published in 1990, has showed up as a result of the wory of the creators Alan Moore and David Lloyd by the conservative Thatcher government. The film is one of the most important films of today's popular cinema in terms of a dystopic world allegory.The purpose of this study is to analyze the specific elements of dystopia through the movie of“V for Vendetta”.In the study, in the film "V For Vendetta", how the relations of power are established, how people behave in the face of authority, reading for the mythological, symbolic language and imagination dominant in film narrative are analyzed using semiotic method as well as thematic content analysis.

Keywords