SPRİNTER OLMAYAN DENGELİ MEZOMORFİ KATEGORİSİNDEKİ ELİT SPORCULARIN SPRİNTER OLAN SPORCULARIN İVMELENME HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : SPOR
Number of pages: 279-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sprinter olmayan dengeli mezomorf kategorisindeki (353,363,272) elit erkek sporcularının, Sprinter olan, Sprint Milli Takımı (100 m) ve Olimpiyatlarda 100m Erkekler koşusunda koşan sprinterlerin (100m) ivmelenme sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Sporcuların somatotip, vucüt kompozisyonu ve ivmelenme sonuçları alınmıştır. Araştırmanın sonuçları SPSS 22 istatistik analiz programında analiz edilmiştir. Sonuçlar istatiksel olarak karşılaştırıldığında (p>0.05) herhangi bir anlamlılık bulunamamıştır. Sonuç olarak, istatiksel olarak herhangi bir anlamlılık çıkmamıştır. Araştırmamıza katılan sprinter olmayan dengeli mezomorf grubundaki sporcuların 10m ivmelenme sonucu 1.88±0.19 sn. olarak tespit edilmiştir. Sprint Milli Takım hazırlık kampındaki (14 Mayıs 2015) sporcuların 10m ivmelenme sonucu 1,96±0.24 sn ve 2008 Beijing olimpiyatlarında 100m erkekler koşusundaki sporcuların 10m ivmelenme sonucu 1,85 sn. olarak tespit edilmiştir. Yukarıdaki sonuçlar incelendiğinde araştırmamıza katılan dengeli mezomorf kategorisinde (353,363,272) sporcuların ivmelenmelerinin Sprint Milli Takım hazırlık kampında ölçülen hızdan çok daha iyi olduğu (-.08 sl) olduğu ve 2008 yılında Beijing Olimpiyatları 100m Erkekler koşusunda koşan elit düzeydeki atletlerle hemem hemen aynı (+.03 sl) olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to compare the acceleration results of the elite male athletes in the non-sprinter balanced mesomorph category (353,363,272), the Sprinter, the Sprint National Team (100 m) and the Sprinters running 100m in the Olympics (100m). Somatotype, body composition and acceleration results of the athletes were obtained. The results of the study were analyzed in SPSS 22 statistical analysis program. The results were not statistically significant (p> 0.05). As a result, there was no statistical significance. The participants in the non-sprinter balanced mesomorph group participated in our study were 1.88 ± 0.19 sec. as determined. Sprint National Team preparatory camp (14 May 2015) athletes 1096 ± 0.24 seconds as a result of the acceleration of 10m and the 2008 Beijing Olympics 100m men's athletes in a 10m acceleration 1.85 sec. as determined. When the above results are examined, it is observed that the acceleration of the athletes in the balanced mesomorph category (353,363,272) is much better than the velocity measured in the Sprint National Team preparation camp (-.08 sl) and in 2008 the same as the elite athletes running in Beijing Olympics 100m Men run is the same (+.03 sl).

Keywords