TÜRK KÜLTÜR YAŞAMINDA OKÇULUK

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Number of pages: 523-533
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ok ve yayın Türk kültüründeki yerini ve okçuluğun Türk kültüründeki yansımasını tespit etmektir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere konunun ele alınması ve incelenmesinde, öncelikle kapsamlı alan yazın taraması yapılmış ve derinlemesine irdelenmesi planlanan okuma havuzu oluşturulmuştur. Bu havuzun içerisinde ok ve yay ile ilgili çeşitli değişkenleri içerisinde barındıran kitap, makale ve tezler yer almaktadır. Bu araştırmanın ana maddelerini ise ok ve yayın tür ve kullanım alanları ile genelde Türk-İslam toplulukları ve devletlerinde özelde ise Osmanlı Devletinde ok ve yayın yeri ve önemi oluşturmaktadır. Bu maddelerin derinlemesine ortaya konulabilmesi için bu araştırma, derleme çalışması modeline göre tasarlanmıştır. Bu çerçevede bu araştırmada, ok ve yayın Türk- İslam kültür yaşamında merkezi bir öneme sahip olduğu, okçuluğun basit anlamıyla bir sportif faaliyet ya da savaş unsuru olmakla kalmayıp, aynı zamanda esaslı bir ahlaki eğitim ve nefis terbiyesi vasıtası olduğu, ayrıca eşitliğin ve kardeşliğin simgesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research was to determine the place of arrow and bow in Turkish culture, and reflections of archery in Turkish cultural life. In order to reach this aim, the related literature was deeply scanned, and a reading list was prepared for close reading. This list was composed of various theses, articles, and books which included elements of archery or some variables of arrow and bow. The main contents of this research are the types of arrow and bow, their usages, the importance of archery in Turkish-Islamic societies and states, and more specifically in Ottoman Empire. In order to lighten these contents, this research was designed as a review article. As a conclusion of this research, it was pointed out that arrow and bow had a very central place in Turkish Cultural life, and was accepted as main instruments of moral education and self-discipline, and also a symbol of equality and brotherhood, rather than being simply a sports branch or a military element.

Keywords