ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 75-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını ve öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmesindeki faktörlerin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2016-2017 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kırşehir il merkezinde yer alan liselerde öğrenim gören 75 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel desende tasarlanan çalışmada veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin önemli bir kısmı kitap okumaya yeterince süre ayırmamaktadır. Bunun nedeni olarak da diğer derslere çalışmalarını/ödevleri yapmaları, kitap okumayı sevmemelerini ve okuldaki ders saatlerinin çok fazla olmasını göstermişlerdir. Ayrıca öğrencilerin önemli bir kısmı lise döneminde kitap okuma alışkanlığı edinemediklerini belirtmişlerdir. Kitap okuma alışkanlığı edinen öğrenciler ise ailenin teşviki/baskısı, ilgi çekici/sürükleyici/merak duygusu uyandıran kitaplar ve arkadaşlarının etkisiyle kitap okuma alışkanlığı edindiklerini ifade etmişlerdir. Bunun dışında öğrenciler Türk dili ve edebiyatı dersinin okuma alışkanlığı edinilmesinde katkısı olmadığını düşünmektedirler.

Keywords

Abstract

This study was conducted to find out reading habits of secondary school students and what the factors are on students’ gaining reading habits. The study was conducted in the 2016-2017 school year. The sample of the research consists of 75 students studying in high schools in central Kırşehir. In the study, which is designed as qualitative pattern, data were collected by interview method and analyzed by descriptive analysis technique. According to the results of the research, most of the students do not spend any time reading books. A significant number of students have stated that they cannot spend enough time to read books, and students have stated the reasons as they have to work in other courses / do homework, do not like to read books and the number of hours in the school being too high. In addition, a significant number of students stated that they could not get a habit of reading books during high school. Students who acquire reading habits has claimed to gain this habit thanks to their family’s encouragement /pressure, interesting / suspenseful / curious books and effect of friends. Apart from this, the students think that the Turkish language and literature course is not contributing to the acquisition of reading habits

Keywords