TÜRKİYE’DE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİMİN SINIRLARI:ULUSLARARASI SANAT SERGİLERİ VE TÜRK FESTİVALLERİ

Author:

Number of pages: 77-88
Year-Number: 2017-54

Abstract

Küreselleşen dünyada sanat mesaj ileten aygıt olarak kültürlerarası iletişimin temel taşlarından biridir. Kültürel farklılıklar nedeniyle ayrışan insanları bir arada tutmaya yarayan sanat uzun süreli bir iletişim stratejisi olarak görülür. Sanat içerdiği tüm alanları yaratıcılarına, izleyici kültürlere ve diyalog yaratmaya ayırır. Sanatın içerdiği üst anlatı farklı düşünce biçimlerini ve davranışları birleştirir. Bu kapsam ve doğrultuda Türkiye’de kültür diplomasisinin Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılıldığında daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Devletin düzenleyici, koruyucu, organize edici olarak 2000’li yılların başından itibaren güçlü politik kimliğe sahip ülkelerle kültürel bağ kurmuştur. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle düzenlenen çok sayıda kültürel faaliyet Türk günü/haftası/yılı etkinlikleri adı altında yurt dışında hayata geçirilerek kültürlerarası iletişime katkı sağladı.

Keywords

Abstract

In the global world, intercultural communication relies on art as a tool to deliver a given message, since art provides a long-term strategy to increase the common ground among people who are

Keywords