SEYAHAT ACENTALARINDAKİ REKLAM FAALİYETLERİNİN YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm İşletmeciliği
Number of pages: 400-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, seyahat acentalarının reklam faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda araştırmanın evreni Ankara’da faaliyet gösteren A, B ve C grubu 608 seyahat acentasıdır. Araştırmanın çalışma evrenini Ankara’daki A grubu 603 acenta, örneklemini ise Ankara’daki A grubu 19 seyahat acentası oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmış olup, 19 seyahat acentası yönetici ile yüz yüze görüşülerek veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre; seyahat acentaları reklam faaliyetlerini satışlarını arttırmak ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmak için gerçekleştirdikleri sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda seyahat acentası yöneticilerine göre reklam, müşterilerin satın alma kararında önemli bir rol oynayan etkin ve verimli bir pazarlama aracıdır.

Keywords

Abstract

The main purpose of the study is to evaluate advertising activities of travel agencies. Population of the study is 608 travel agencies that are A, B and C type operating in Ankara. Target population of the study is 603 type-A travel agencies in Ankara and sample of the study is 19 type-A travel agencies operating in Ankara. In order to obtain data 19 travel agencies’ managers were face-to-face interviewed as it is one of the qualitative research methods. Results show that; travel agencies use advertising activities to increase sales and reach a wider customer mass. In this context advertising is an effective and efficient marketing tool that has a considerable role on customers’ purchasing decision by travel agency managers.

Keywords