SEBASTIAN LEE OP.31 ETÜT KİTABI 13.ETÜDÜN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 383-399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen viyolonsel derslerinde yaygın olarak kullanılan Sebastian Lee Op.31 kitabında yer alan 13 numaralı etüdün form, armonik ve teknik açıdan incelendiği betimsel bir çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada, form açısından diğer etütlerden farklılık gösteren etüdün (Tema,Var.I, Var. II ve Coda) sağ el ve sol el kazanımları incelenerek viyolonsel eğitiminde ulaşılmak istenen hedeflerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, 13 numaralı etüdün Si bemol majör tonunda, toplam 88 ölçü olduğu, etüdün form analizinin tema ve varyasyon I için A B A, varyasyon II ‘nin ise A B A A’ formunda olduğu, etüdün armonik analizinde ise tema ve varyasyon II ‘in I. derece, V. derece ve yedilisinden, Var.I’in I. derece ve V.dereceden, coda’nın ise I.derece, V.derece, yedili ve VII. derece akorlarından geçerek uzun kalışlı I.derecede sona erdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Etüdün tema ve varyasyonlarında genel olarak sağ elde daha çok ‘legato’, ‘eşit hızda yay kullanımı’ ve ‘tel değiştirme’ becerisi kazandırma hedefleri ile sol elde daha çok ‘açık konum’, ‘arpej çalma’, ‘pozisyon geçme’ becerisi kazandırdığı hedefleri taşıdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Etüdün sadece coda bölümünde ‘çift ses çalma’ becerisi kazandırma hedefi taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen kazanımlara yönelik çalışacak bireylere kolaylık sağlayacak öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Aim of this descriptive study is the form, harmonic and technical analysis of the 13th etude in Sebastian Lee Op.31 Etude Book, which is widely used in cello courses offered at Faculties of Education Departments of Music Teaching. In the research, content analysis model has been used as the qualitative research methods. Another aim of the study is to analyze the right and left hand achievements provided by the etude which differs from the other ones in terms of form (Theme, Variation I, Variation II and Coda); and to identify the goals to be met in cello education. The study has revealed that; in the b flat major tone of the 13th etude there are a total of 88 scales; the etude is in A B A form for theme and variation I and in A B A A form for variation II. In the harmonic analysis of the etude it is found that in variation II, the 1st and 5th chords and the dominant seventh chord; in variation I, 1st and 5th chords are used; and coda part switches through the 1st, dominant 7th chord and 7th chords and ends in the extended 1st chord. In the themes and variations of the etude it has been analyzed that; it rather aims “legato”, “bow use on equal speed” and “string switch” achievements in right hand; and “open position”, “arpeggio”, “position shift” achievements in left hand. Only in the Coda part, it has been identified that the etude attempts to achieve “playing dual sound”. In the conclusion of the study, certain suggestions have been proposed for i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics