MİMARİDE ATIK VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN MALZEMELERİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2017-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TASARIM-MİMARLIK
Number of pages: 529-533
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mimaride, yapı maliyetlerinin yarısından çok daha fazlasını malzeme giderleri oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında malzemenin yapıdaki önemi ortaya çıkmaktadır. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve enerji ve kaynak korunumunu önceleyen bir yaklaşım olan sürdürülebilir mimari, yapıyı meydana getiren madde olan yapı malzemesi ni farklı bir boyutta ele almaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, yapının sürdürülebilirliği açısından yanlızca malzemelerin istenilen nitelikleri karşılaması değil, aynı zamanda bu malzemelerin çevreye duyarlı, ulaşılabilir olması açısından yerel ve tekrar kullanılabilir olması bakımından da geri dönüştürülebilir olması beklenmektedir. Bu temelde de tasarımcılar atık veya geri dönüştürülmüş malzemeleri tasarımlarında tercih edebilmekte, yapı kabuğu ve iç mekan bu yaklaşımdan etkilenmektedir. Bu yaklaşım, yapıda kullanım için veya başka bir amaçla üretilen malzemelerin kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra yeniden üretim sürecine alınarak yapı malzemesine dönüştürülmesini ve kullanımını ifade etmektedir. Bu sürecin etkin şekilde yürütülmesi, yapılardaki malzeme maliyetini düşürebilmekte ve doğal kaynakların tüketimini de azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Material costs are much more than half of the construction costs in the architecture. The material emerges as an important matter in construction due to this perspective. Sustainable architecture, which has been becoming increasingly widespread recently and prioritizing the conservation of energy and resources, deals with the construction materials which are the components that make the construction with another feature of them. Within the framework of this understanding, the materials are not only expected to meet technical requirements, but they are also expected to be environment-friendly in terms of the sustainability of the construction, to be local in terms of accessibility, and to be recyclable in terms of reusability. On this basis, designers may prefer waste or recycled materials in their designs, therefore the building envelope and indoor space are affected by this approach. This approach refers to the process of conversion of materials that were produced to be used in the construction or for other purposes into construction materials, after they complete their economic life by a reproduction process and reusing them again. The effective conduct of this process can decrease the material cost of the construction and contribute to the sustainability by reducing the consumption of natural resources. In this study, the innovative opportunities offered by the waste and recycled construction materials for the sustainability were presented through selected samples.

Keywords