İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANALOG VE SAYISAL ORTAMDA HARİTA VE HARİTA BENZERİ ÜRÜNLERİN TASARIMI VE KULLANIMA SUNULMASI

Author :  

Year-Number: 2018-65
Language : null
Konu : Fen Bilimleri
Number of pages: 104-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Haritalar günümüzde çok farklı alanlarda ve farklı yaş grubundaki kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Farklı kullanıcı gruplarının oluşumu ve haritaların farklı alanlarda kullanım ihtiyacı kartografik tasarımın gelişmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle eğitim alanında kartografların da önemli görev ve sorumlulukları vardır. Bu kapsamda harita içeriği ve harita üzerine aktarılan coğrafi bilgi, bu bilgileri aktarırken kullanılan işaret, yazı, renk, grafik gösterimler, işaret tablosu tasarımı çocukların eğitim ve algılama seviyelerine göre değişmek durumundadır. Bu çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordünatörlüğü tarafından desteklenen "İlkokul Öğrencilerine Yönelik Analog ve Sayısal Ortamda Harita ve Harita Benzeri Ürünlerin Tasarımı ve Kullanıma Sunulması" isimli devam eden projenin tanıtımı ve başlangıç çalışmaları paylaşılacaktır. Bu projde ilkokul öğrencileri için yaş gruplarına ve algılama seviyelerine uygun harita tasarımlarının yapılması ve bu tasarımların bu yaş grubundaki çocukların harita kullanma becerisine katkısının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla anket çalışması öncesi ve sonrası, seçilen kullanıcı gruplarıyla kullanıcıların harita algılama becerileri anket ve benzeri uygulamalarla test edilecek, elde edilen geri bildirimlerle Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak oluşturulan sonuç ürünlerin belirlenen yaş grubundaki kullanıcılara en uygun şekilde tasarlanması sağlanacaktır. Proje çıktılarının Coğrafi Bilgi Sistemi veri yapısına uygun olması nedeniyle MEB tarafından yürütülen “FATİH Projesi”’ne de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Maps are needed in many different fields and used by people of different age groups. The need for maps for different users and for different purposes also necessitates the development of cartographic design. In the field of map use in education, cartographers also have important duties and responsibilities. In this context, the design of the symbols, lettering, colors, graphic representations, legend designs used on the maps in accordance with the age-related perception and education levels of the child users and the change in the design of the maps, contents and geographical information, is required. In this study, the first phase of the project to be realized within the scope of the project titled "Design and Use of Maps and Maps and Similar Products in Analogue and Numerical Environment for Primary School Pupils" conducted by the Necmettin Erbakan University Coordinator of Scientific Research Projects will be shared. By the project, it is aimed to make map designs suitable for the age groups and perception levels for elementary school pupils and to measure the contribution of these designs to the skill of using map in this age group. Designed digital maps, atlas and also Geographical Information System data infrastructure by the project, will be contributed to the "FATİH Project" conducted by Ministry of National Education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics