HASAN B. AHMED B. ALİ EL-KÂTİB’İN KEMÂLÜ EDEBİ’L-ĞINÂ ADLI ‎ESERİNDE MÛSİKİŞİNAS ÂDÂBI

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : iSLAM TARİHİ VE SANATLARI/ TÜRK DİN MUSİKİSİ
Number of pages: 423-443
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XI-XIII. yüzyılları arası mûsikî nazariyatı bakımından durgun dönem olarak ‎addedilmektedir. Ancak son dönemlerde yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar bu ‎dönemin anlatıldığı gibi durgun olmadığını göstermektedir. Çalışmamıza konu olan X. ‎yüzyılın sonu veya XI. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilen Hasan b. Ahmed b. ‎Ali el-Kâtib’e ait Kemâlü Edebi’l-Ğınâ adlı ansiklopedik bu eser kendi dönemi ve ‎kendinden sonraki dönemlerin mûsikî yapısının anlaşılmasında önemli bir yer teşkil ‎etmektedir. Bu çalışmada eser ve yazar hakkında bilgiler verildikten sonra içeriğin ‎zengin ve geniş olması hasebiyle müellifin özellikle mûsikî ve mûsikîşinas adâbına dair ‎görüşlerinin yer aldığı konular ele alınacaktır.‎

Keywords

Abstract

Between 11th and 12th centuries were regarded as stagnant periods in terms of ‎music theory. However, recent studies show that this period was not stagnant as it is ‎considered. The encyclopedic work of Hasan b. Ahmet b. Ali el-Katib , Kemâlü ‎Edebi’l-Ğınâ, which estimated that written in the end of the 10th century or in the ‎beginning of the 11th century, has an important role in understanding the musical ‎structure of its time and following times. In this study, after giving information about ‎the author and the work, the author’s views on music and musicians will be discussed ‎in particular because of the wide and rich content of the work.‎

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics