TARİHİ BAZI HASTALIKLARIN BİLİMSEL ANALİZİ VE HASTALIKLARDAN ÖLEN OSMANLI PADİŞAHLARININ DURUMUNUN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-53
Number of pages: 238-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı devleti 623 yıllık tarihinde 36 padişah 39 taht değişikliği yaşamıştır. Bu 36 Padişah incelendiğinde her birinin kendi döneminde devlete katkıda bulunmak için çaba harcadıkları anlaşılmaktadır. Bu padişahların kimi devlet uğruna şehit edilmişler, kimileri çıkarlarına aykırı hareket edilen gruplar tarafından tahttan indirilip şehit edilmişler, kimileri çeşitli hastalıklardan hayatını kaybederken, kimileri de doğal yollardan hayatını kaybetmişlerdir. Elimizdeki tarihi verilerin yetersizliği, o dönemi anlatan eserlerin çelişkili ifadeleri ve de padişahların ölümlerinin bazen gizlenme gereksinimi duyulmasından dolayı Padişahların ölüm nedenleri hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Bu çalışmada kaynakların ortak noktada buluşup kabul ettikleri bazı padişahların ölümüne neden olan hastalıklar önce bilimsel veriler ışığında analiz edilecek, daha sonra da bu hastalıkların padişahların yaşam kaliteleri, seferleri, aile yaşantıları ya da varsa toplum üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışmamız hem tarih hem tıp alanını kapsayan bir çalışma olup disiplinler arası etkileşime dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Scientific analysis of some historical diseases and the analysis of the conditions of effected Ottoman Sultans In its 623 years of era Ottoman Empire had 39 ruling changes with 36 different Sultans. It is understood that, all of 36 Sultans had positive effects on the emripe’s management. Some of those Sultans were murdered and the others died due to several different diseases and illnesses. Due to the lack of information, conficting statements and the necessity of covering the reasons up, we don’t have a clear data about the causes of Sultans’ death. In this study, the diseases that inducees Sultans to die will be obtained, and their effect on their the quality of life, family life and the impact on their campaign will be analysed. Our study contains the data of both history and medicine tries to focus on the interaction of different disciplines.

Keywords