TÜRKÇE ÖĞRENEN RUSÇA KONUŞURLARIN YAZILI ANLATIMLARINDA YAPTIKLARI DİL YANLIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 397-422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Rusça konuşanların Türkçe öğrenirken dilbilgisinde karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır. Tarama modelinin uygulandığı araştırmanın evrenini Ankara Üniversitesi TÖMER, Gazi Üniversitesi TÖMER ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfında okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Veri toplamak için görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Türkçe öğrenen ve çalışma evrenine giren bireylerin kompozisyon ve dilbilgili sınav kâğıtlarıyla veriler elde edilmiştir. Veri toplamak için ayrıca uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmış olan yazılı anlatım soruları da kullanılmıştır. Çalışmaya katılan örneklemdeki bireylerin eğitim düzeyleri, cinsiyetleri, milliyetleri, anadilleri, ikinci dilleri ve yaşları da araştırılmıştır. Araştırmada Rusça konuşurların Türkçe öğrenirken genel olarak kaynak sorunlarıyla karşılaştıkları görülmüştür. Çalışmada Rusça konuşanların özellikle yazılı anlatımda ve bu çerçevede dilbilgisinde zorlandıkları tespit edilmiştir. Yazılı anlatımda ise daha çok dilbilgisinde zorlanmışlardır. Bu zorlanmanın nedenleri arasında ise Türkçe ve Rusçanın yapısı ve kökenleri bakımından aynı dil ailesinden olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırma sonucunda söz konusu sorunların giderilmesine yönelik öneriler de ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

he aim of this research is to identify and evaluat problems of Russian while learning Turkish language. Therefore, screening model was used. The study population consists of Ankara University TÖMER, Gazi University TÖMER, preparatory class located within the foreign language high school in Kyrgyzstan Turkey Manas University. Interviews were used to collect data. Written expression, grammar writing exams and questions of i

Keywords