KÜLTÜREL ÖGELERİN BASIN ÇEVİRİLERİ VE MUHTEMEL FARKLILIKLAR

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Kültürlerarası İletişim
Number of pages: 511-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma kapsamında BBC ve Euronews haber ajanslarından elde edilmiş kültürel haber metinlerinin basın çevirileri içermeme, ekleme ve açımlama açısından irdelenmiştir. Bu çalışma kapsamında dört adet metin esas alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında, içermeme, ekleme ve açımlaması yapılan cümlelerin olduğu birçok durum mevcut olduğu ileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra, kaynak metinlerin hedef metinlere dönüşümü esnasında kültürel öğelerin göz ardı edildiği ileri sürülmektedir. Yukarıda bahsi geçen stratejilerin iki ana sebebinin dil farklıkları ve hedef kitlenin art-alan bilgisi olduğu iddia edilmektedir. Hedef metin üreticilerinin uyguladığı stratejiler doğrultusunda hedef okurların kaynak metinlere tam erişimden mahrum kaldığı ve böylece haber alma özgürlüğüne ilişkin olarak adaletsiz bir davranışa meydan verdiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study seeks to examine journalistic translations of cultural news texts in BBC and Euronews in relation to omission, addition and paraphrasing. Four texts were taken as basis for the present study. According to the findings of the study it is suggested that there are a great many occasions of omissions, additions and paraphrased sentences. It is further suggested that most of the cultural elements are ignored when transferring the source texts into the target texts. Two of the underlying causes of abovementioned strategies are argued to be linguistic differences as well as background knowledge of the target audiences. It is concluded that via these strategies by text producers of the target texts, the target readers are deprived of full access to the source texts, leading to an unequal treatment related to freedom of information.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics