HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİ: ADANA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : Kurum ev idaresi, Sosyal Bilimler
Number of pages: 504-528
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma hastanelerde çalışan kurum ev idaresi personelinin örgütsel sessizlik durumunu belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmaya, Adana il merkezinde bulunan 10 özel hastanede çalışan 165 kurum ev idaresi personeli katılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda personelin bireysel bilgilerini belirlemeyi amaçlayan soruların yanı sıra Çakıcı (2008) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Çalışanların hangi konularda sessiz kaldıklarını belirlemeye çalışan ölçek; 24 madde ve 5 alt boyuttan, sessiz kalma nedenlerini belirlemeye yönelik hazırlanan ölçek ise 30 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan kurum ev idaresi personeli arasında, kadınlar (% 53,3), 25-30 yaş grubunda olanlar (% 32,7), evliler (% 65,5), lise ve üzeri öğrenim durumuna sahip olanlar (% 45,5) ve hizmet içi eğitim aldığını belirtenler (% 87,3) önde gelmektedir. Personelin toplam hizmet yılı (% 53,3) ve bulunduğu hastanedeki hizmet yılı (% 47,9) 1-5 yıl arasında olanlar ise ilk sırada yer almaktadır. Çalışmaya katılan personel arasında genel olarak iş veya işyeriyle ilgili konu, sorun ve endişeleri hakkında yöneticileriyle genellikle rahatlıkla konuşabileceğini (% 64,8) ve aynı zamanda açıkça konuşup sessiz kalmadığını belirtenler (% 57,0) yarıdan fazla iken, yöneticileriyle endişeli olduğu bir konu veya sorunu açıkça konuşamayıp % 4,8 ile sessiz kaldığını belirtenler bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

This study was planned and conducted to determine the organizational silence status of the housekeeping personnel working at hospitals. 165 housekeeping personnel working at 10 private hospitals in the city center of Adana participated in the study. The survey technique was used as a data collecting method. In addition to questions aiming to determine the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics