FİNANSAL ARAÇ OLARAK TÜREV ÜRÜNLERİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Muhasebe
Number of pages: 346-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türev ürünler tek başlarına bir değer ve anlam ifade etmemektedir. Türev ürün değerlerini başka kıymetten alarak bazı temel varlıklara bağlı olan ve piyasada meydana gelen fiyat dalgalanmalarına karşı korunmak amacıyla veya spekülasyon amaçlı oluşturulan finansal ürünlerdir. Türev finansal araçlar; forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmelerinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı; ülkemizde finansal piyasalara konu olan türev finansal araçların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TFRS) çerçevesinde incelemek ve muhasebeleştirme işlemlerini açıklamaktır. Türev ürünlerin bir finansal araç olarak ifade edilmesi nedeniyle değerlendirilme yapılırken; TMS 32, TMS 39, TFRS 7, TFRS 9 nolu standartlar bağlamında değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Derivatives alone don’t make any sense and value. Derivative products are financial products that are derived from other securities and are linked to certain underlying assets and are intended to be protected against price fluctuations that occur on the market or for speculation purposes. Derivative financial instruments; Forward, futures, options and swap contracts. The purpose of this study is; (TAS) and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) of derivative financial instruments subject to financial market in our country. While the evaluation is made because the derivative products are expressed as a financial instrument; TMS 32, TMS 39, TFRS 7, TFRS 9 standards.

Keywords