GÖRSEL ÇEVİRİ YOLUYLA UYARLAMA: AHMET ZEKİ KOCAMEMİ’NİN NÜ ÇALIŞMALARI

Author:

Number of pages: 400-427
Year-Number: 2017-54

Abstract

Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarından biri olan Ahmet Zeki Kocamemi, Avrupa’ya gidip dönemin usta sanatçısı Hans Hofmann’dan eğitim almıştır. Ülkeye döndükten sonra da Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’ne dahil olup, batının çağdaş ve modern sanat temelinde ulusal modern bir sanat dili oluşturmak için çaba göstermiştir. Bu makalede; sanatçının o dönemde üretmiş olduğu “nü” çalışmaları ele alınmış, bu çalışmaların ustası Hofmann’ın üslubunu ve “nü” konulu çalışmalarını ne ölçüde yansıttığı irdelenmiştir. Bunun yanında, sanatçının o dönem Türkiye’sinde geleneksel ve dini anlayışa zıt olan bu temayı neden bu kadar çok ele aldığı ve bu temayı üslup ve konu açısından nasıl işlediği sanatçının nü konulu bazı çalışmaları üzerinden analiz edilmiştir. Bu sayede, Kocamemi’nin dönemin çağdaşlaşma ideali doğrultusunda oluşturulmak istenen ulusal modern sanat açısından ne derece öneme sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, sanatçının bu denli tepki alan bir temayı kendi sanatına hangi yöntemle ve nasıl kazandırdığı sorgulanmış ve sanatçının bu bağlamdaki çalışmalarının konu ve biçim dili açısından ne derece özgün olduğu analiz edilmiştir. Sonuç olarak, sanatçının bu çalışmalarının aslında ustası Hofmann’ın bu konudaki çalışmalarının görsel resim dilinden çeviri yapılarak uyarlanmış oldukları yapılan görsel analizler sonucunda desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

Ahmet Zeki Kocamemi, one of the most significant artist of the period, went to Europe and trained by renowned master artist Hofmann. After returning to Turkey, Kocamemi involved in the Association of Independant Painters and Sculptors, and spent effort to create a modern national art language based on contemporary modern art of the West. In this article, artist’s nude works painted in the period and to what extent Kocamemi’s nude paintings reflect his master Hofmann’s style and nude paintings are examined. Moreover, why Kocamemi often painted these themes which are opposite to traditional and religious values in that period in Turkey and how he painted these themes in terms of style and subject matter are analyzed on some of his nude works. Thus, it has been understood that how important he is, in terms of creating a national modern art in the direction of the ideal of modernization. Furthermore, it is questioned that how and which method used by artist to appropriate such a reactionary theme to his art, and to what extent Kocamemi’s nude works are unique in terms of subject and form are analyzed. Consequently, as a result of the visual analysis, it is supported that Kocamemi’s nude works are actually appropriated or adapted through translating from visual language of his master Hofmann’s nude works painted in the same theme and genre.

Keywords