BİLECİK İLİNİN TURİZM ENVANTERİ

Author:

Year-Number: 2017-53
Number of pages: 183-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilecik, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesişim noktasında yer almaktadır. Doğudan Bolu ve Eskişehir, güneyden Kütahya, batıdan Bursa, kuzeyden Sakarya İli ile çevrilidir. Bilecik 4.302 km²’lik alanı ile Türkiye’nin küçük illerinden biridir. Alan sıralaması bakımından 65.sırada yer almaktadır. Bilecik İli, gerek Osmanlı Devletinin kuruluşuna, gerekse İnönü Savaşlarına ev sahipliği yapmasından dolayı ‘Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri’ olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanısıra Bilecik’in doğal çevre kaynakları, tarihi ve kültürel değerleri ile de dikkatleri üzerine çekmeye başladığı görülmektedir. Son dönemlerdeki Neo Osmanlı akımı Bilecik İli turizmini olumlu olarak etkilemektedir. Günümüzde Bilecik’e gelen ziyaretçi sayısında artışın olması, ildeki tarihi değerlerin destinasyon pazarlaması kapsamında kullanılması akımın etkisi olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı Bilecik İlinde bulunan doğal, tarihi ve kültürel değerler ile turizm altyapı ve üstyapı potansiyelinin turizm çerçevesi içerisinde değerlendirilerek, turizm literatürüne kazandırılarak ilin turizm envanterinin çıkartılmasıdır. Yapılan literatür taraması ve gözlemler sonucunda Bilecik İli turizm potansiyelinin azımsanmayacak oranda olduğu görülmektedir. Ancak ilin turizm arzlarından yeterince faydalanamadığı gözlemlenmektedir.

Keywords

Abstract

Bilecik is located at intersection of Marmara, Black Sea, Central Anatolia and Aegean Region. Bilecik is surrounded by Bolu and Eskişehir from the east. Kütahya surrounds Bilecik from South and Bursa from West. Also Bilecik is surrounded by Sakarya from North. Bilecik is one of the smallest city in Turkey with 4302 km² area. Bilecik is described as the 'City of Establishment and Salvation' due to its hosting of the Ottoman State and the Inönü Wars. Besides Bilecik is beginning to attract attention with its natural environmental resources, historical and cultural values. The Neo Ottoman movement has positively affected the tourism of Bilecik in recent times. The increase in the number of visitors to Bilecik is considered as the effect of the current usage of the historical values within the scope of the destination marketing. The aim of this study is to include natural, historical, cultural heritages and tourism substructure – superstructure about Bilecik to tourism literature. The other aim of study is making inventory of Bilecik tourism potential. End of the scanning literature and making observation, results show that Bilecik has substantial proportion of tourism potential.

Keywords