ÖZGÜRLÜK YA DA BASKI: NİJERYA SİNEMASINDA KADININ YENİDEN SUNUMU

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : Journalism
Number of pages: 583-608
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afrika sineması Afrika'nın bağımsızlık dönemi öncesinden günümüze kadar bölgede yer alan yabancı sinemanın etkisiyle karakterize olmuş ve şekillenmiştir. Bir Afrika ülkesi olarak Nijerya da bu sömürgeci etkiye maruz kalmıştır. Diğer taraftan , bugünün sineması insanların farklı kesimlerden insanların temsiline dair kalıplarla doludur. Feminist eleştirmenler her düzeyde sinemadaki kadın kalıbını kınıyor ve böyle bir ataerkil kavramın düzeltilmesini hedefliyorlar . Bu araştırma çalışması Nijerya sinemasını ve onun izleyiciye kadını nasıl sunduğunu inceler-Nijerya film endüstrileri iki filmi; Nollywood ve Kanywood'dan seçilmiş göstergebilim yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu iki filmin analiz sonuçlarına göre , Nijerya sinemasında kadın; şeytansı, materyalist, cinsel nesne, yuva yıkıcı ve Nijerya toplumlarının kültürel ataerkilliğinin kurbanları olarak tanıtılmaktadır.

Keywords

Abstract

African cinema has been characterized, influenced and shaped by the infiltration of foreign cinema into the region since pre African independence era to date. Nigeria being an African country is also affected by this colonial impact. On the other hand, todays cinema is full of stereotypes with regard to the representation of different class of human being. Feminist critics at all levels condemn the female stereotype in the cinema, and call for the correction of such a patriarchal notion. This research work examines the Nigerian cinema and how it represents women on the screen to the audience. Two films from the two Nigeria’s film industries; Nollywood and Kanywood are selected and analysed using semiotics approach. Based on the result of the analysis of the two films, women in Nigerian cinema are being featured as diabolic, satanic, materialist, sexual materials, family breakers and victims of the cultural patriarchy of Nigerian societies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics