BİGA İLÇESİNDE KÖY ADLARININ KAYNAKLARI

Author:

Year-Number: 2017-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Dilbilim
Number of pages: 165-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerleşme adları, insan ile mekân arasındaki ilişkiyi yansıttığı gibi insanın mekânı algılayış biçimi hakkında da fikir vermektedir. Bu araştırma, Çanakkale İli Biga ilçesinde yer alan köylere ad verilmesinde hangi faktörlerin esin kaynağı olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sözü edilen ilçenin doğal ve beşeri çevresi çeşitli şekillerde köy adlarına esin kaynağı olmuştur. Araştırma alanında yer alan kır yerleşmelerinin % 39’u (43 adet) doğal çevre özelliklerinden ve % 61’i (67 adet) beşeri çevre özelliklerinden esinlenerek ad almıştır. Araştırma alanında köylere ad verilmesinde beşeri çevre özelliklerinin fiziki çevre özelliklerine göre esin kaynağı olarak daha etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu durum üzerinde etkili faktörler arasında; Biga ilçesinin yerleşme tarihi, farklı kültür ve medeniyetlerin etkisinde kalması, farklı bölgelerden göçlere sahne olması ve sahasında gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler sayılabilir.

Keywords

Abstract

The names of the settlements reflect the relationship between people and space as well as the way people perceive space. This research aims to reveal which factors are the sources of inspiration in the name of the villages located in the district of Biga in Çanakkale Province. The natural and human environment of the mentioned village has been a source of inspiration for the village names in various forms. 39 % (43) of the rural settlements in the study area were named due to an inspiration from the natural environment characteristics and 61 % (67) due to an inspiration from human environmental features. It has been understood that human environment characteristics are more effective as a source of inspiration than physical environment characteristics in the research area. Factors influencing this situation include; The settlement history of Biga district, the influence of different cultures and civilizations, the stage of migration from different regions, and the economic activities carried out in the field.

Keywords