KULLANICILARIN KENT DONATILARININ KULLANILIRLIĞINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : mimarlık,peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım
Number of pages: 151-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kent parkları, kentliler için serbest zamanlarını geçirebilecekleri açık yeşil alanlardır. İnsanların psikolojik açıdan dinlenmelerine olanak tanırken, sosyo-kültürel açıdan da etkileşimlerini arttırır. Aynı zamanda geniş açıklıklara sahip oldukları için rekresyonel açıdan alternatif mekanların oluşmasına da olanak tanı, böylece insanlar arasındaki etkileşimin artmasına da yardımcı olur. Parkların kullanılırlığı düşünüldüğünde, sosyalleşmenin de artacağı kaçınılmazdır. Park alanlarındaki kent donatıları fonksiyonel açıdan değerlendirildiğinde, kullanıcıların kent donatılarını kullanım sıklıkları, donatının kalitesi, güvenirliği ve fonksiyonel etkisi mekansal kullanım açısından önemlidir. İnsan rahat olduğu yeri, rahat olduğu donatıyı tercih eder. Bu bağlamda kent içi parklarındaki donatı elemanlarının kullanıcıları tarafından işlevsel ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. Trabzon kent içi üç farklı park (Fatih Parkı, Meydan Parkı, Atapark ) uygulama alanı olarak seçilmiştir. Parklar, donatı elemanları açısından analiz edilmiş, veriler SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Çalışmada kent donatılarının planlanırken, daha çok malzeme ve konfor açısından dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca kullanıcı potansiyeline bağlı olarak donatı eleman sayısındaki yeterlilik düzeyinin kullanıcı taleplerine doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Urban parks are open green areas where urban folk can spend leisure time. These areas not only allow i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics