İŞLETME YÖNETİMİNDE SANAYİ 4.0 KAVRAMI İLE FARKINDALIK OLUŞTURARAK ETKİN BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİMİ SAĞLAMAK

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 544-567
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletme yönetiminde geleceğin vizyonu olan Sanayi 4.0; ürün geliştirimi, üretim süreci, üretim sonrası hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve birbirleriyle iletişimi, makineler ile ürünler arasında bilgi alışverişi, otonom kontrol ve optimizasyon, modüler yapılı fabrikalardaki fiziksel işlemleri içerir. Sanayi 4.0 aynı zamanda Siber-Fiziksel Sistem, Nesnelerin İnterneti ve Hizmetlerin İnterneti olmak üzere üç kavramın bileşkesinden oluşur. Yani Sanayi 4.0 kavramı nesnelerin birbirleriyle iletişimimin yanı sıra insanlarla olan iletişimi de ele alır. Bu çalışmada Sanayi 4.0 kavramı irdelenerek, küresel pazarda yer bulmaya çalışan ülkemizde, başta işletmelerde; yöneticiler ve çalışanlar, üniversitelerde; akademisyenler ve öğrenciler, tüm kamu kurum-kuruluş yöneticileri ve çalışanlarında farkındalık yaratmaktır. Bu kapsamda Sanayi 4.0 kavramını tanıtarak, benimsenmesini sağlama, Sanayi 4.0 kavramını benimsemiş işletmeler aracılığı ile ülkemizin küresel pazar payının hızlı yükselişini sağlama, bunun yanı sıra işletmelerin büyük değişime zaman geçirmeden uyumunu sağlamak amacıyla bilgilendirmektir. Sonuç olarak çalışmada amaç; Sanayi 4.0 kavramını ikincil el veri olarak ifade edilen literatür taramasıyla teorik açıdan analiz etmek, işletmelerin vizyon ve bilgi birikimlerine farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yeniden yapılandırılması için fırsatın kaçırılmamasını sağlamaktır. İşletmelerin güçlü olması ancak fırsatları yakalaması ve bunu iç dinamiklerinde kullanması ile mümkündür. İşletmeler faaliyetlerinde değer zinciri oluşturacaklarsa öncelikle geleceğin endüstri devrimi sayılan Sanayi 4.0 ile fırsatları yakalayıp bünyelerine uyumlaştırarak farkındalık yaratıp yeni nesil işletmeler olabilirler.

Keywords

Abstract

Nowadays, it is observed that international economic competition has gradually increased in the field of international finance. Along with the increase in competition, technological innovations and inventions have also increased. In line with these technological improvements, industrial structures have undergone changes, and it is established that national industries should change accordingly. The change and transformation process due to these technological improvements is described as the fourth industrial revolution or industry 4.0. This term consists of three compounds, which are Cyber-Physical System, Internet of Things, and Internet of Services. It encompasses product improvements, production processes, improving postproduction service processes and their communication with each other, information exchange between machinery and products, autonomous control and optimization, and physical processes in factories with modular structures. The systematic of Industry 4.0 also includes the communication of things with each other as well as their communication with human beings. The aim of this study is to raise awareness of business administrators and employees, academic personnel and university students, and all public administrators and workers in our country concerning this topic. Therefore, we aim to describe the term “Industry 4.0” in order for this concept to be embraced by the aforementioned groups, to ascertain that the global market share of our country increases quickly through the businesses that have embraced this concept. We also intend to inform other businesses that have yet to embrace this great change, so that they would embrace this great change as soon as possible. In this regard, by means of - secondary data analysis concerning the concept of Industry 4.0, the study aims to raise awareness of Turkish businesses and to ascertain that Turkish businesses do not miss this opportunity of technological improvement, transformation and restructuring. Therefore, the study describes the basic concepts and scope of Industry 4.0, along with analyzing different restructuring theories in business administrations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics