MİMARLIKTA İÇ-DIŞ İLİŞKİSİNDE GEÇİRGEN BİR ARAYÜZ OLARAK IŞIKLIK (SKYLİGHT)

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : Mimarlık
Number of pages: 98-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mimarlıkta gün ışığı kullanımı, binaların özellikle tepe noktalarındaki açıklıklar ve yüzeylerindeki boşluklar yoluyla tarihsel süreçte farklı yapı tipolojileri ile ortaya konmaktadır. Mimari bir öge olarak ışıklık (skylight), bu kullanım türleri içinde, bir tasarım ögesi olarak ele alınabilme potansiyeline sahiptir. ‘Tepe penceresi’, ‘aydınlık’ ve ‘gök ışığı’ anlamlarına gelebilen ışıklık, bir pencere düzeni/boşluk arayışı olarak tanımlanabilir. Son yıllarda ise farklı işlevlerde ve biçimlerde yorumlanarak, kamusal ve özel arasındaki ayrımın geçirgen hale geldiği bir arayüz olarak yeniden gündeme gelmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, bir arayüz olarak ışıklık kullanımını mimarlıkta iç-dış ilişkisi açısından örneklemektir. Mimar Ferran Vizoso’nun bir tasarım ögesi olarak ışıklık kullanımı, İspanya’da yer alan 4 Porches and 4 Skylights adlı konut projesi ve Sant Pere adlı kilise restorasyon projesi üzerinden incelenmiştir. Mimarlıkta gün ışığı kullanımının önemli bir örneği olarak ışıklık, söz konusu tasarım örnekleri yoluyla bir mimarın anatomisini iki farklı yapı tipolojisi ile ortaya koymayı hedeflemiştir.

Keywords

Abstract

The use of daylight in architecture is evidenced by different building typologies in the historical periods, especially through openings in the tops of buildings and spaces in their surfaces. As an architectural element, the skylight has the potential to be considered as a design element within these types of uses. The skylight, which means ‘sunroof’ and ‘light’, can be defined as a window order/void searching. In recent years, however, it has come to be reinterpreted as an interface through which the distinction between public and private becomes permeable, interpreted in different functions and forms. In this context, the aim of this paper to exemplify the use of skylight as an interface in terms of interior-exterior relations in architecture. The use of the skylight by architect Ferran Vizoso as a design element has been analyzed through the residential project 4 Porches and 4 Skylights and the restoration project Sant Pere Church in Spain. As an important example of daylight use in architecture, skylight aims to reveal an architect’s anatomy with two different typologies through such design examples.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics