DEĞERLERİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ, BUNUN EĞİTİME VE TOPLUMSAL YAPIYA YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : Değerler Eğitimi
Number of pages: 88-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar hayatları boyunca onları mutlu eden, gönüllerine hitap eden nesne ve duyguları kendileri için önemli sayar ve onları değerli olarak atfederler. Bunlar bazen bir nesne, bazen bir eşya veya bazen de bir duygu olabilir. Bu durum insanın kendi iç dünyası ile yaşadığı dış dünyada örtüşen olgu ve olayların etkileşimidir. Birisi için değerli ve kıymetli sayılan bir şey, başka bir kişi için değersiz sayılabilir. Değerler ve değerler eğitimi birçok başlık altına alınmaya çalışılmıştır. Sosyal değerler, evrensel değerler, manevi değerler, cumhuriyet değerleri, folklorik değerler, kurumsal değerler, demokratik değerler, milli değerler, dini değerler gibi oluşumlar içerisinde kullanılmaktadır. Aslında değerler, bu ifadeler içerisinde kullanılsa da insanların hareketleri ve davranışları içesinde hayat bulmakta ve mana kazanmaktadır. Eğer bireyin, ilgili değeri kıymetli kılan bir eylemi yoksa değerler değersizleşmeye, anlamını kaybetmeye başlar. Bu çalışmada değer kavramı, özgün bir şekilde değerlendirilerek, yaşam içerisinde değişen değerlerden bahsedilmiş; toplumsal düzende ve eğitim ortamlarındaki yansımaları ile ilgili çıktılar sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

People accept important the valued objects and feelings who make them happy, appeal to the hearts for themselves throughout their lives and accept valued them. These can be sometimes an object, sometimes an article or sometimes a feeling. This situation is interaction of facts and events on the outside world with Man's own inner world overlapping. Something that is considered valuable and precious for someone can be considered worthless for another person. Today values and values education trying to get it under many headings It is used within formations as Social values, universal values, spiritual values, republic values, folkloric values, institutional values, democratic values, national values, religious values. Actually values gains meaning at movements and behaviors and in life of peoples even if used within these expressions. If there is no action of the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics