TÜRKİYE-MACARİSTAN İLİŞKİLERİ(1923-1938)

Author:

Year-Number: 2017-53
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 1-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye ile Macaristan ilişkileri Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasından sonra gelişmeye başlamıştır. Tarihte Türkler ile Macarlar arasında bir yakınlık olduğu düşüncesi her iki ülkenin de birbirlerine karşı daima olumlu davranmalarına yol açmıştır. Cumhuriyetin ilanı sonrasında Atatürk’ün dış politikada uyguladığı “Yurtta barış, dünyada barış” düşüncesi doğrultusunda Macaristan ile de iyi ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır. Macarlar da Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Milli Mücadeleyi hayranlıkla izlemişler ve Türk Milletine karşı saygı beslemişlerdir. Türkler de Macarlara karşı sempati ile yaklaşmışlardır. Her iki ülkenin devlet adamları da iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Atatürk de Macaristan ile Türkiye ilişkilerine önem vermiş ve büyükelçileri güvendiği kişilerden seçmiştir. Bunun sonucunda Türkiye ile Macaristan ilişkileri Atatürk döneminde, 1923-1938 yılları arasında siyasal, sosyal, ekonomik vb. birçok alanda gelişme göstermiştir. Bu dönemdeki iki ülke arasındaki ilişkiler, bugünkü Türkiye-Macaristan ilişkilerinin temelini oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

The relations between Turkey and Hungary started to develop after Ataturk founded the Republic of Turkey. The fact that there is a close relationship between Turks and Hungarians in history has led both countries to always act positively towards each other. After the proclamation of the Republic, good relations were established with Hungary in the direction of Ataturk's foreign policy, "Peace at home, peace in the world". The Hungarians also followed the National Struggle under the leadership of Atatürk with admiration and respect for the Turkish Nation. The Turks also sympathized with the Hungarians. The statesmen of both countries also played an important role in the development of the relations between the two countries. Ataturk gave importance to relations between Hungary and Turkey, and he chose the ambassadors from the people he trusted. As a result, the relations between Turkey and Hungary were changed during the period of Atatürk, between 1923 and 1938, Many subfields showed improvement. Relations between the two countries in this period constituted the basis of today's Turkey-Hungary relations.

Keywords