BİST SINAİ ENDEKSİ İLE ÇEŞİTLİ METALLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 287-299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metaller geçmişten günümüze birçok devlet, kurum ve kişi açısından önem arz etmektedir. Sanayi kuruluşları açısından ham ya da yardımcı madde niteliğinde olması sebebi ile dikkat çeken metaller, son zamanlarda bir yatırım aracı olarak da portföylerde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul (BIST) Sınai Endeksi ile sıklıkla kullanılma kriterine göre seçilen metaller (bakır, alüminyum, nikel, kurşun) arasındaki ilişkinin 2004:08-2016:08 yılları arasındaki süreç için Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmesidir. Analiz sonuçlarına göre alüminyum ve bakırdan BIST Sınai Endeksine doğru bir nedensellik tespit edilirken diğer metaller için Sınai endeksine doğru nedensellik saptanamamıştır. Ayrıca karşılıklı nedensellik ilişkisi incelendiğinde BIST Sınai Endeksinden alüminyum ve bakıra bir nedenselliğin olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Metals are important for many government, institutions and people from the past to the present. The metals that attract attention due to the fact that they are raw or auxiliary materials in terms of industrial establishments have recently been included in the portfoio as an investment instrument. The aim of this study is to examine the relationship between the BIST industry index and the metals (aluminum, copper, nickel, lead) selected according to the criteria of frequenty used by the Toda Yamamoto causality test for the period 2004:08 - 2016:08. According to the results of the analysis, while there is a causality from aluminum and copper to Bist Industry Index, no causality from other metals to industry index. In addition, it has been detected that there is no causaltiy from BIST Industry Index to aluminum and copper when the mutual causality relation is examined.

Keywords