“ÖLMEZ AĞACIN” ÖLÜMSÜZ LEZZETLERİ: DİDİM’DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDAN HAZIRLANAN YÖRESEL YİYECEKLER

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 252-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rakip turizm kentleri ile kıyaslandığında, Türkiye’nin turizm kentlerinden biri olan Didim, turizmde hak ettiği ilgiyi görememektedir. Didim’de deniz, kum, güneş ve tarihi çekiciliklere ek olarak, Akdeniz üçlüsünden biri olarak kabul edilen ve kültürel izleri tarihöncesi çağlardan başlayıp günümüze kadar uzanan zeytin ve yağından hazırlanan yöresel yiyecekler ön plana çıkartılarak, yöresel yiyeceğin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel faydalarından yararlanılabilir. Bunun için öncelikle zeytin ve zeytinyağından hazırlanan yöresel yiyeceklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Didim’de zeytin ve zeytinyağından hazırlanan yöresel yiyecekleri belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için Didim’e Balkanlar’dan gelerek yerleşen yöre sakinlerden veriler, nitel veri toplama tekniklerinden yararlanarak toplanmış ve betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, yöre sakinlerinin mutfak kültürünün ana unsurunu zeytinyağı oluşturduğunu ve çorbalar, salatalar, ot kavurmaları, hamur işleri, ana yemekler, tatlılar ve mezeler gibi birçok yemeğin zeytinyağı ile hazırlandığını ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, destinasyon imajını geliştirmek isteyen yöneticilere fayda sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Didim, one of the tourism cities of Turkey, has not got the attention that it deserves in tourism compared to other rival tourism cities. In addition to sea, sand, sun, and historical attractions, by featuring local foods prepared with olive accepted as one of the Mediterranean trio and seen its cultural traces from prehistoric times to days and it’s oil, it will be taken advantage of the economic, cultural, social, and environmental benefits of the local food in Didim. For this, firstly, local foods prepared with olive and olive oil need to be identified. The aim of this study is to identify the local foods prepared with olive and olive oil in Didim. To the end, data were obtained from the inhabitants who came from the Balkans and settled in Didim, via qualitative data collection techniques and were analysed using descriptive analysis method. The study’s results revealed that olive oil constitutes the main element of the inhabitants’ culinary culture and many foods like soups, salads, herb roasts, pastries, main courses, desserts, and mezze are prepared with olive oil. The results will be useful to administrators who want to enhance destination image.

Keywords