OLGA BERGGOLTS’UN ŞİİRLERİNDE LENİNGRAD KUŞATMASI

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : Rus Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 535-543
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sovyet şair Olga Fedorovna Berggolts özellikle II. Dünya Savaşı’nda Leningrad Kuşatması süresince şehir radyosundaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Şehirden tahliye edilmeyi kararlı bir şekilde reddeden Berggolts kuşatmanın 872 gününün tamamını Leningrad’ta geçirir. Radyo programında mikrofonundan şiirlerini okur, şehirdeki bombardıman hakkında haberler aktarır, aç ve üzgün Leningradlılara konuşmaları ve şiirleriyle cesaret verir. Berggolts’un milli birliği savunan şiirleri Leningradlıların umut ve inancını canlı tutmayı hedefler. Şiirleri kuşatmanın tüm acı gerçeklerine ayna tutar. Bunun yanı sıra, Berggolts’un şiirlerinde Sovyet kadınının savaş döneminde gösterdiği olağanüstü sabır, direnç ve kararlılık tasvir edilir. Bu çalışmanın amacı Olga Berggolts’un Leningrad Kuşatması döneminde 1941-1944 yılları arasında kaleme alınan şiirlerinin özelliklerini açıklamaya çalışmaktır.

Keywords

Abstract

The Soviet poet Olga Fyodorovna Berggolts became famous mostly for her works at the city radio in World War II during the blockade of Leningrad. Refusing pertinaciously to be evacuated from the city, Berggolts spent the entire 872 blockade day in Leningrad. On her radio program from her microphone she reads her own poems, delivers news about bombardment in the city and encourages the hungry and depressed Leningraders through her speeches and poems. Berggolts’s poems supporting national unity purpose to keep hope and faith of the Leningraders alive. Her poems are the mirror of all the grim truths of the blockade. Moreover, extraordinary patience, resistance and determination showed by Soviet woman in the period of war are described in Berggolts’s poems. The aim of this study is to define the characteristics of Olga Berggolts’s poetry written in the period of the blockade of Leningrad from 1941 to 1945.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics