EFEKT KAVRAMI VE REKLAM FİLMLERİNDE EFEKT KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : İLETİŞİM
Number of pages: 237-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Efekt Kavramı ve Reklam Filmlerinde Efekt Kullanımı” isimli çalışma görsel ve özel efekt üzerine yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Görsel efekt ve özel efekt üzerine yapılan çalışmalar son derece yetersizdir. Literatür taraması ve sektörel deneyimler sonucu hazırlanan çalışmada sıklıkla karıştırılan özel efekt ve görsel efekt kavramları ele alınmaktadır. Çalışma, görsel efekt, özel efekt ve reklam filmlerinde efekt kullanımları üzerine odaklanmaktadır. Reklam filmlerinde efekt kullanımı markanın güven duygusunu ve prestijini artırarak reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin satışının artmasına katkı vermektedir. Verilmek istenen mesaj ve oluşturulmak istenen etkiye göre kullanılan görsel ve özel efektlerle ürün henüz piyasaya çıkmadan ürünün tanıtımı yapılarak satışa hazır hale getirilmektedir. Özellikle ürünün veya markanın güçlülüğüne vurgu yapılan reklam filmlerinde çekimi zor ve tehlikeli sahneler gerçeklik algısından ödün vermeden efektlerle gerçekleştirilmektedir. Maliyet açsısından yüksek olmasına rağmen bilinilirlik, marka imajı, satışa katkı gibi nedenlerden dolayı reklamlarda efekt kullanımı olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Keywords

Abstract

The study named “The Concept Off effect And The Use of Effect İn Advertising Films” has been prepared with the purpose of contributing to studies done on visual and special effects.The studies on visual effect and special effect are extremely inadequate.The study which has been prepared after literature review and sectoral experiences discusses the frequently mixed use of special effect and visual effect. It focuses on visual effect,special effect and the use of effect in advertising films. The use of effect in advertising films contributes to raise the sales of advertised product and services by increasing the credibility and prestige of the brand.By introducing a product with the visual and special effects which are used according to desired purpose and influence, the product is made ready for sale before launching.Difficult and dangerous scenes, especially in advertising films which have an emphasis on the strength of product and brand are caried out with effects without sacrificing the perception of reality. Despite the high cost of using effect in advetisements,the use of effect in advertisements brings about positive results due to the reasons such as recognizability,brand image and its contribution to sale.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics