İNOVATİF ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 227-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği hızlı ve sürekli değişim, şirketleri rekabet ortamına sürüklemektedir. Şirketlerin rekabette başarılı olabilmelerinin yolu ürün, hizmet veya süreçlerinde farklılık yaratarak katma değer sağlayacak faaliyetler sunmaktan diğer bir ifade ile inovasyon yapmalarından geçmektedir. Sürdürülebilir büyümenin anahtarı olan inovasyon günümüzde küçük, orta veya büyük ölçekli tüm şirketlerde temel rekabet aracı olarak görülmeye başlamıştır. Bu araştırmada çeşitli kriterler çerçevesinde Dünya’daki ve Türkiye’deki inovasyon konusunda en başarılı şirketlerin analizi yapılacaktır. Buna göre araştırmada şirketlerin konumu, sektörü, ürün/hizmet konusu vb. temel özellikleri incelenecektir. Yıllar itibariyle sektörler arası farklılıkların olup olmadığı tespit edilecektir. Ayrıca, araştırmanın sonunda inovatif şirketlerin sahip olduğu ortak özelliklere de yer verilecektir.

Keywords

Abstract

The rapid and constant change that globalization brings companies into a competitive environment. The way in which companies can achieve success is to provide value-added activities by creating differences in their products, services or processes, in other words to make innovation. Innovation, the key to sustainable growth, has now begun to be seen as a key competitive tool in all small, medium and large-scale companies. In this research, the analysis of the most successful companies in innovation in Turkey and in the world will be done in the framework of various criteria. According to this, in the research, companies’ basic features (position, sector, product/service etc.) will be examined. By years, it will be determined whether there are sectoral differences. In addition, common features that innovative companies have will also be included at the end of the research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics