MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ REEL VE POTANSİYEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1970-2015)

Author:

Year-Number: 2017-52
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İKTİSAT MAKROİKTİSAT-PARA POLİTİKASI
Number of pages: 175-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde merkez bankası yasal bağımsızlık düzeyinin reel ve potansiyel ekonomik büyüme ile reel ve potansiyel ekonomik büyüme arasındaki fark olarak tanımlanan hâsıla açığı üzerindeki etkileri 1970-2015 dönemi için zaman serisi analizi kapsamında ampirik olarak incelenmektedir. Bu yönüyle çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) nihai hedefi olan fiyat istikrarının sağlanabilmesine ve sürdürülebilmesine yönelik olarak tesis edilen yasal bağımsızlık düzeyinin, Türkiye ekonomisinin reel ve potansiyel ekonomik büyüme performansları üzerindeki uzun dönemli etkilerinin ekonometrik olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda, inceleme döneminde TCMB yasal bağımsızlık düzeyinin; Türkiye ekonomisinin reel ekonomik büyüme performansı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı, potansiyel ekonomik büyüme performansını artırdığı ve reel ile potansiyel ekonomik büyüme arasındaki farkı daraltarak hâsıla açığını azalttığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, çalışma döneminde Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme performansının potansiyelinin arttırılmasında ve özellikle uzun dönemde potansiyeli düzeyinde sürdürülebilirlik kazanmasında TCMB yasal bağımsızlık düzeyinin de mevcut yapısıyla önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of the level of statutory independence of the central bank on output gap which is defined as the difference between real and potential economic growth with real and potential economic growth in the Turkish economy are examined empirically within the time series analysis for the period 1970-2015. In the study from this aspect, it is aimed to econometrically assess that the long-term effects of the level of statutory independence established for the maintenance and sustainability of price stability which is the ultimate goal of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) on the real and potential economic growth performances of the Turkish economy. As a result of the study, it has been determined that the level of statutory independence of the CBRT does not has any influence on the real economic growth performance of the Turkish economy, has increased the potential economic growth performance and has reduced the output gap by narrowing the deficit between real and potential economic growth during the review period. These results reveals that with the current structure the level of statutory independence of the CBRT's in the working period has an important effect on the potential of the economic growth performance of the Turkish economy has been increased and has been gained sustainability at a potential level especially in the long term.

Keywords