GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADA HELAL GIDA GÜVENCESİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 485-502
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Helâl Gıda kavramında gıda güvenliği ve tüketici beklentilerinin karşılanması konuları incelenmiştir. Bu nedenle, Gıda Sektörüne yönelik tüketici güveninin arttırılması ve beklentilerinin karşılanması yönünde yapılan “Helâl Gıda” çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için; literatürde yer alan “Helâl Gıda” ve Tüketici kavramını bir arada içeren yayınlanmış olan yerli/yabancı tezler, erişimi mümkün olan veri tabanlarından elde edilen makaleler, yayınlanmış bildiri, makale ve araştırma yazıları derlenmiştir. Daha sonra, elde edilen bu veriler nitel çalışma yöntemlerinden Betimsel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. “Helâl Gıda” ve “Tüketici” kavramını bir arada içeren 16 yabancı ve 3 yerli tez/makale çalışması incelenmiştir. Bu çalışma, yapılan araştırmaların derlenmesi niteliğindedir ve ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri ülkemizde tüketici farkındalığının yeterli düzeyde olmadığı yönündedir.

Keywords

Abstract

In this study, food safety and customer expectations were examined on Halal Food concept. For this reason, aimed to evaluate the "Halal Food" studies related to consumer expectations and increasing customer assurance in Food Sector. For this purpose; containing "Halal Food" and “Customer” concept together in the literatüre published domestic / foreign theses, articles obtained from accessible databases, papers, articles and researches are compiled. Subsequently, the obtained data were evaluated using descriptive analysis technique by qualitative study methods. 16 foreign and 3 domestic thesis / article studies including "Halal Food" and "customer" concepts were examined. This study is the compilation of researches and one of the most important results is that consumer awareness in our country is not sufficient

Keywords