İBRAHİM ARISOY’UN GÜRCÜCE-TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ’NDE YER ALAN TÜRKÇE, FARSÇA VE ARAPÇA KÖKENLİ SÖZCÜKLER

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : YENİ TÜRK DİLİ
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gürcüler ve Türkler çok uzun bir geçmişin birlikte yaşanmışlığıyla derin ilişkileri bulunan iki millet olup dilleri bu tarihî bağın izlerini taşır. Her lisanda, standart dilin söz varlığının temel kaynağı sözlüklerdir. Bundan hareketle Gürcücenin standart dilindeki Türkçeden geçmiş sözcükleri tespit etmek için 2010 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan İbrahim Arısoy’un hazırladığı “Gürcüce-Türkçe Sözlük” taranmış, tespit edilen Türkçe, Farsça ve Arapça kökenli toplam 519 sözcük tematik tasnife tabi tutulmuştur. Sözlükte Türkçeden Gürcüceye geçen sözcük sayısı 137, Farsça kökenli sözcük sayısı 148, Arapça kökenli sözcük sayısı 234 olup bu sözcükler Türkiye Türkçesinde günümüzde de benzer veya farklı anlamlarla kullanılmaktadır. Buna göre Gürcüceye Türkçe ve lehçeleri üzerinden geçen Arapça ve Farsça kökenli sözcük sayısı Türkçe kökenli sözcük sayısından daha fazladır. Çalışmada genel olarak Türkçe üzerinden Gürcüceye geçen Türkçe, Farsça ve Arapça sözcüklerle Türkçe-Gürcüce arasındaki dil etkileşimi ve özellikleri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Georgians ans Turks are two nations that have deep relationship with a very long history of coexistence and their languages bear the traces of this historic bond. In both languages, dictionaries are main sources of standard language's vocabulary. Based on this, to determine the words, passed from Turkish to Georgian's standard language, the Georgian-Turkish dictionary was scanned that was published by Turkish Language Society in 2010 and prepared by Ibrahim Arısoy and totaly 519 stated words were subjected to thematic dissection which were Turkish, Farsi and Arabic based. In the dictionary, the number of the words that passed from Turkish to Georgian is 137, the number of Farsi based words is 148, number of Arabic based words is 234 and these words are used in same or different meanings in Turkish today. According to this, the number of Arabic and Farsi based words, passed from Turkish and its dialects to Georgian, are more than the number of Turkish based words. In the study, Turkish, Farsi and Arabic words that were passed from Turkish to Georgian and the language interaction between Turkish-Georgian and their charasteristics were generally discoursed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics