HALI SANATI ÖRNEĞİNDE SARAY SANATI VE HALK SANATI

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 161-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişe doğru baktığımızda birçok sanat ürününün en iyi örneklerinin sarayda ya da saray için üretildiğini, birçok üslubun önce sarayda benimsenip, sonra ülke geneline yayıldığını görmekteyiz. Kişinin tüm yaşamı boyunca doğayla, çevresiyle, toplumuyla uyum sağlayabilmesinde sanat hep bir araç olmuştur. Sanatın sınıflara, zaman ve duruma göre hiç değişmeyen özelliği gerçeği yansıtma ve iletişim aracı olma özelliğidir. Tam da bu noktada halk sanatı üretimleri çağlarına tanıklık etmektedirler. Konu halı sanatı özelinde ele alındığında, Türk halı sanatının Pazırık halısı ile başlayan ve günümüze kadar uzanan varlığı hemen hemen tüm çevrelerde kabul gören bir gerçektir. Dolayısıyla bu kadar uzun bir süreçte varlığını sürdüren bir sanat dalında değişimlerin ve beraberinde gelişimlerin gözlenmesi kaçınılmazdır. Bu düşünceden hareketle çalışmada saray sanatı ve halk sanatı kavramları halı sanatı örneğinde incelenmeye ve örneklenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Looking back in time, we see that the best examples of majority of art works were produced either at the palace or for palace; and that the majority of the styles were first accepted at the palace before its widespread use in the country. The art has always been a tool for i

Keywords