TWİTTER’DA DİL KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : dilbilim
Number of pages: 148-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Twitter’da dil kullanımları üzerinde durulmaktadır. Gün geçtikçe kullanıcı sayısı artan ve en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olan Twitter, farklı kesimlerden, farklı toplum katmanlarından insanların bir araya geldiği sanal bir ortamdır. Şüphesiz ki böyle bir ortamdaki dil kullanımları arasında da farklılıklar olacaktır. Nitekim bu farklılıklar ve ortaya çıkan yeni durum beraberinde yeni tartışmaları gündeme getirmiş ve görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Bir taraf, sosyal medyada rastgele ve özensiz kullanılan dilin dilde bir yozlaşmaya neden olduğunu ileri sürerken diğer taraf, sosyal medyada kullanılan dilin bugüne kadar kullanılan yazılı dilden farklı olduğunu ve bu farklılığın yozlaşma olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını savunmaktadırlar. Bu çalışmada Twitter’da kullanılan dilin doğruluğu veya yanlışlığından ziyade dil kullanımlarının nedenleri üzerinde durulmaktadır. Seçilen örnek tweetler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Bu tweetlerin sahiplerine ait profil fotoğrafları ve iletişim adresleri kişisel haklar nedeniyle gizlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini sosyal ağlar, örneklemini ise Twitter oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

This study focuses on language usage on Twitter. Twitter is one of the most used social networks with increasing number of users day by day and it is a virtual environment where people come from different segments and different social strata. Undoubtedly, there will also be differences in language usage in such an environment. As a matter of fact, these differences and the emerging new situation brought new debates to the agenda and caused disagreements. One side argues that the language used randomly in the social media causes a degeneration in the language, while the other argues that the language used in social media is different from the written language used to date and that this difference is not considered degeneration. This study focuses on the causes of language use rather than truth or falsity of the language used on Twitter. Selected sample tweets are reviewed and evaluated. The profile photos and contact addresses of the owners of these tweets are hidden because of their personal rights. The case study, which is one of the qualitative research designs, has been used in the research. The universe of the work is social networks and the sample is Twitter. In the analysis of the data, content analysis was applied.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics