TASARIM EĞİTİM SÜRECİ: YARATICILIK

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 103-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İç Mimari tasarım surecinin karmaşık, bilgi, duygu ve hayal dünyasını kapsayan yaratıcı ve öznel bir süreç olduğu, öğrencinin iç mimarlık bölümüne gelene dek bulunduğu eğitim ve aile ortamının yaratıcılığa yönelik bir hazırlık içermediği dikkate alındığında temel eğitim stüdyolarının yaratıcılıkla ilgili becerilerin ortaya çıkarılacağı mekânlara dönüştüğü görülmektedir. Burada hedeflenen sonuçlar; tasarım eğitiminde tasarım sürecinin doğru ilerleyip ilerlemediğinin tartışılması, öğrencilerin ilk yıl deneyimlerinde kendilerini nasıl tanımladıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Bu süreçte; yaratıcı olup olmadıklarına, yaratıcılığın gelişip gelişemeyeceğine ve tasarım eğitiminin kendi yaratıcı süreçlerini desteklemeleri için olması gereken yada olabilecek farklı önerilere ulaşılması düşünülmektedir. Ortaya çıkacak sonuçlar eğitimin daha iyi bir seviyeye ulaşması ve örnek olması anlamında önemlidir. Farklı bölgelerden ve farklı eğitim sistemlerinden geldikleri Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1. Sınıfında aldıkları ilk yıl tasarım eğitiminin sonuçlarının öğrenciler için eğitici ve yaratıcı bir sürece dönüşüp dönüşmediği; öğrencilerin kendi değerlendirme biçimleriyle sunulacaktır. Sonucun, hem öğrenciler hem de öğreticiler için bir sonraki eğitim sistemi için veri niteliği taşıyacağı ve gelecek için yenilikçi bir yol olacağına inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

When considered that interior decoration design process is complex and creative and subjective process including information, sensation and imaginary world, and the student is not ready about education and family environment until coming deparrment of interior architecture; it is seen that basic design studios tranform to locations where abilities concerning creativity will appear. Targeted results in there are to discuss whether design process proceeds correctly or not, and to reveal how the students identify themselves in first experience. In this process; it is thought that they are creative or not, their creativity could develop or not and reaching to different suggestions which must be or could be in order to support their creative process of design education. Possible results are important arriving of education to good level and being a model. It will be presented with students own evaluation style that whether the results of design education, which students coming from different region and different system of education took from Karadeniz Technical University Department of Interior Architecture 1st class, will transform to edıcatory and creative process for students or not. It is believed that these results will be such as to data for the next education system in terms of students and instructives, and will have innovational role for future.

Keywords