O. HENRY - THE GIFT OF THE MAGI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 614-623
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeviri eylemi insanlık tarihinin ilk günlerinden beri var olmuştur. En az iki farklı dil ve kültürü içeren bu eylem doğası gereği karmaşık bir etkinliktir. Çeviri sürecinde çevirmenlerin amacı bu karmaşık etkinliği en uygun şekilde sonuçlandırmaktır. Bu çalışma kapsamında O. Henry tarafından yazılan The Gift of Magi başlıklı kısa öykünün (KM) Püren Özgören tarafından Bir Noel Hediyesi başlığıyla yapılan çevirisi (Ç1) ve Leyla İsmier Özcengiz tarafından Noel Hediyesi başlığıyla yapılan çevirisi (Ç2) kapsamlı bir karşılaştırmalı bakış açısıyla incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, her iki metinde kültürel öğelerin ve kültürel öğeler dışındaki öğelerin çevirisinde kullanılan çeviri stratejilerini ve çeviri metinlerdeki bağdaşıklık, bağlaşıklık ve tutarlılık sorunlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu karşılaştırmalı inceleme sonucunda, her iki çevirmenin farklı çeviri stratejilerine başvurdukları, kültürel öğelerin Türkçeye aktarımında çeşitli çeviri stratejileri kullandıkları ve çevirilerde birtakım bağdaşıklık ve bağlaşıklık sorunlarının ortaya çıktığı, ancak tutarlılık sorununa rastlanmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Translation has been in existence since the first days of humanity. This humanitarian action, which consists of at least two different languages and cultures, is a complex activity by its very nature. The target of translators in the translation process is to accomplish this complex activity in the most appropriate way. Within the scope of this study, two translations of the short story The Gift of Magi (ST), written by O. Henry, were analysed comparatively in an extensive way. The first translation is by Püren Özgören with the title Bir Noel Hediyesi (T1) and the other translation is by Leyla İsmier Özcengiz with the title Noel Hediyesi (T2). The aim of this study is to reveal the translation strategies used in the translation of cultural and non-cultural elements and problems of coherency, cohesion and consistency in the translations. As a result of the analysis, it was found out that the translators used different translation strategies, benefited from various translation strategies while transferring cultural elements and some coherency and cohesion problems occurred while no problems of consistency existed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics