YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ UYGULAMALARININ GELİŞMESİ: “EŞİK BEKÇİLİĞİ” VE “SUSKUNLUK SARMALI” KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİREME

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 475-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni iletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi gazetecilik anlayışı, haber üretimi, bilgi edinme ve bilgiyi yayma konusunda değişimlere yol açmaktadır. Yurttaş gazeteciliği uygulamaları değişimlerle birlikte dönüşerek gelişmekte ve yoluna devam etmektedir. Çalışmada, teknolojinin gelişmesi ile meydana gelen internet ve onun sağladığı geniş iletişim ağlarının yurttaş gazeteciliği için haber üretimi ve bilgi edinme kanalarını arttırdığını, bu durumunda geleneksel medya yapısı içerisinde yer alan “eşik bekçiliği” kavramını ve “suskunluk sarmalı kuramı”nı nasıl etkilediği betimleyici bir anlatımla tartışılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, geleneksel medya yapısında yer alan “suskunluk sarmalı” ve “eşik bekçiliği” kavramlarının yurttaş gazeteciliğindeki yeni uygulama alanları ile birlikte zayıflatıldığı varsayımını açıklamaya çalışmaktır. Özellikle sosyal medya üzerindeki yurttaş gazeteciliği uygulamaları çalışmada ön plana çıkmaktadır. Çalışmada yeni iletişim teknolojileri ile birlikte gelişen yeni medya alanları yurttaş gazeteciliğinin gelişmesi için oldukça zengin bir alan yarattığı sonucuna varılmıştır. Geleneksel medya yapısı içerisinde yer alan eşik bekçiliği kavramı alternatif iletişim kanalları ve yurttaşın haberin kaynağı ve üreticisi haline gelmesiyle birlikte zayıflamaktadır. Aynı şekilde suskunluk sarmalı kavramı içinde azınlıkta kalanların sesini duyurabilmesi, medyanın gündemine giremeyen konuların yurttaş gazeteciliği ile gündeme taşınabilmesi sonucunda sarmalın zayıflaması söz konusudur.

Keywords

Abstract

With the integration of new communication technologies to our life, just as has been the case in different domains, the new approach to journalism initiated certain changes in the areas of news production, information acquisition and dissemination. Citizen journaling practices have developed through being transformed with changes and still keep going further. Hence this is a descriptive study that analyzes the ways the Internet and extensive area of communication can offer to the new information channels for the development of citizen journalism and as a consequence of this shift, the changes witnessed in the concept of “gate-keeping” and “circle of silence” that are the hallmarks of traditional media structuring. From that perspective, this study aims to explain the hypothesis that the concept of “gate-keeping” and “circle of silence” theory that were the hallmarks in traditional media structuring became weakened with the new application areas in citizen journaling. In particular, citizen journalism practices in social media have been brought to forefront in this study. It has been concluded that novel media domains having emerged in line with new communication technologies created quite a resourceful field to empower citizen journalism. Gate-keeping as one component of traditional media structure is getting weaker due to alternative communication channels and the new identity of citizens as the very source and producer of the news itself. Likewise, as regards circle of silence concept, since the minorities can speak out loud and non-mediatic issues can still be made news by citizens who are news producers, this circle also got comparatively weaker now.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics