TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI AÇISINDAN TÜRK AKIMINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler, Enerji Diplomasisi
Number of pages: 517-527
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle enerji üreticisi ve enerji tüketicisi ülkeler arasında geçiş ülkesi pozisyonuna sahiptir ve coğrafi konumunun sağladığı bu avantajı kullanarak, bölgesinde enerji merkezi ülke olmayı hedeflemektedir. Türk Akımı ise Türkiye’yi bu hedefine taşıyacak projelerden biri olarak tanıtılmaktadır. Ancak Türk Akımı ile ilgili bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi, Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki enerji ticaretinde, Türkiye’nin hangi rolü üstleneceği sorusudur. Ayrıca Türkiye’nin, Rusya’ya olan doğal gaz ithalat bağımlılığı da diğer bir soru işaretidir. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye’nin doğal gaz merkezi ülke olma hedefine yönelik, Türk Akımı ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir.

Keywords

Abstract

Due to its geographical location, Turkey has a transit country position between the energy producer and energy consumer countries. Turkey aims to become an energy hub in its region by using this advantage provided by its geographical location. Turkish Stream is introduced as one of the projects that will enable Turkey to achieve this goal. However, there are some important questions about the Turkish Stream. Which position Turkey will undertake in energy trade between Russia and European Union countries is the most important question. Also, Turkey's dependence of natural gas imports to Russia is another question. This study will include evaluations on the Turkish Stream aiming at Turkey's goal of becoming a natural gas hub.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics