EŞCİNSELLİK VE İSLÂM CEZA HUKUKUNDAKİ DURUMU

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : İlahiyat/İslam Hukuku
Number of pages: 383-404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cinsellik, insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın giderilmesinin en uygun yolu da evliliktir. Tarihi süreçte evlilik bağı olmadan cinsel birliktelik kuranlar olduğu gibi hemcinslerine cinsel ilgi duyanlar, hatta bu ilgiyi cinsel birleşme seviyesine çıkaranlar da olmuştur. İslâm hukuku bu tür cinsel sapmaları önlemek için çeşitli tedbirler almıştır. Bunlar içerisinde en dikkati çeken homoseksüellik ve lezbiyenlik için öngörülen bedensel cezalardır. Eşcinsellere uygulanacak cezaların türü noktasında mezhepler arasında tam bir ittifak olmamakla birlikte amaç birliğinin olduğu söylenebilir. O da suçun tekrarlanmasının ve toplumda yaygınlık kazanmasının önüne geçmektir. Çalışmada sünnî mezheplerin yanında zaman zaman Caferîlerin görüşlerine de temas edilmiştir.

Keywords

Abstract

Sexuality is a necessity that exists in human nature. And the best way to remove this necessity is to get married. Throughout the historical process there were people having sex without wedlock as well as there were people interested in their fellows, furthermore some of them even dared to have sex beyond being interested in their fellows. Islamic Law has taken some measures to avoid such sexual deviations. Among these measures, the most remarkable ones are corporal punishments that are envisioned for homosexuality and lesbianism. Even though there is no aggreement about the types of the punishments to be applied for homosexuals, it can be said to be a target collaboration. And that is to prevent the crime to be replicated and spread among the society. In the study, views of Jafari School were touched upon in addtion to Sunni views.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics