TÜRKİYE’DE VE ULUSLARARASI ALANDA YAYINLANAN TURİZM PAZARLAMASI MAKALELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm Pazarlaması
Number of pages: 443-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada turizmle ilgili SSCI ve ULAKBIM’de taranan makaleler incelenmiştir, makaleler 2011 yılı itibariyle ele alınmıştır. SSCI’da taranan 5 üst düzey dergi ile ULAKBIM’de taranan 5 hakemli dergi seçilmiştir. 253’ü Türkiye’de (Türkçe) yayınlanmış, 2424’ü uluslararası yayınlanmış toplamda 2677 turizmle ilgili makale analiz edilmiştir. Türkiye’de yayınlanan toplamda 253 makalenin 63’ünün (%25) turizmle alakalı olduğu görülmüştür; bu oran uluslarası alanda yayınlanan makaleler için 2424 makalenin 1081’i olmak üzere %45’tir. 1144 turizmle ilgili makale yazarlar, ülkeler, konular itibariye kategorize edilmiş ve yazarlık durumu ve konu itibariyle de karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, tourism-marketing-related artiles scanned in SSCI and ULAKBIM (Turkish National Academic Network And Information Center) since 2011 are examined. Accordingly, five top-tier tourism journals from SSCI and five refereed journals from ULABIM are chosen. Totally 2677 tourism related articles, containing 253 in Turkey (Turkish) and 2424 international, are analised. It is seen that 63 (%25) of 253 tourism articles are tourism marketing related in journals in Turkey while it is seen 1081 (%45) of 2424 in international ones. 1144 tourism marketing related articles are categorized for authors, countries, subjects and compared in terms of their authorship and subjects.

Keywords