TÜRKİYE KÜLTÜREL COĞRAFYASI’NIN AZ BİLİNEN DEĞERLERİ: MODERN KÖY TİYATROLARI

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 46-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel coğrafya çok geniş bir kavram olup sahne sanatları da ilgi alanı içerisindedir. Türkiye’de köylerde yer alan tiyatrolar ve tiyatro gruplarıyla ilgili yöresel anlamda münferit çalışmalar yapılmış olsa da ülkesel ölçekte sahne sanatları (tiyatro)-coğrafya ilişkisini sorgulayan herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızın amacı, Bademler (Urla-İzmir), Balıklıova (Urla-İzmir), Arslanköy (Mersin-Toroslar), Yeşilköy (Kaş-Antalya) ve Kaynaklar (Buca-İzmir) gibi modern köy tiyatrolarını ana hatlarıyla tanıtmak ve söz konusu tiyatroların küreselleşme sürecinde gerilemeye, kimlik yitimine karşı direnişinin dinamiklerini ortaya koymaktır. Araştırmada betimsel yöntem ve metin çözümleme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, köy seyirlik oyunlarından esinlenilen oyunlar yanında daha çok Batı kökenli oyunların sahnelendiği modern köy tiyatrolarının genel özelliklerine değinilmiş ve kültürel coğrafyamızdaki konumları sorgulanmıştır. Söz konusu tiyatrolar, Türkiye’nin diğer kırsal-kentsel yerleşmelerinin sosyo-kültürel dönüşümüne ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecektir. Bu çerçevede modern köy tiyatrolarının ülke sathında hemen her yörede sayısının ve niteliğinin artırılması gereklidir. Böylesi bir uygulama için Bademler Köy Tiyatrosu örnek alınarak üniversitelerin ve devlet-özel tiyatroların deneyimlerinden yararlanılabilir.

Keywords

Abstract

Cultural geography is a very broad concept and also performing arts are within its area of interest. Although i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics