GÜREŞÇİLERE UYGULANAN KOENZİM Q10 VE ÇİNKO TAKVİYESİNİN BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : SPOR ve SAĞLIK
Number of pages: 582-594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızda, düzenli antrenman yapan güreşçilere koenzim Q 10 (CoQ 10) ve çinko (Zn) takviyesinin bazı kan parametrelerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Talas güreş eğitim merkezinde aynı zamanlarda ve aynı anda antrenman yapan 12-16 yaş aralığında yer alan rastgele seçilmiş toplam 29 güreşçi gönüllü olarak katılmıştır ve rastgele 3 gruba ayrılmıştır. A grubu; Gönüllülere CoQ 10 takviyesi ile birlikte rutin güreş antrenmanı, B Grubu; Gönüllülere çinko takviyesi ile birlikte rutin güreş antrenmanı, C Grubu; Gönüllülere sadece rutin güreş antrenmanı yaptırılmıştır. Suplementler, sporculara günlük 1 kapsül olmak üzere 4 hafta boyunca her gün akşam yemeğinden 20 ile 30 dk sonra aynı saatlerde verilmiştir. Güreşçilerin kan parametreleri değişkenleri olarak WBC, HGB, PLT, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC değerlerine bakılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, Windows SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Her grubun 1. ve 4. Haftadaki önceki ve sonraki değerlerinin analizi (nonparametrik) Wilcoxon Testi ile, 1. ve 4. Hafta gruplar arasındaki anlamlılık düzeyleri için Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; 12-16 yaş grubu erkek güreşçilerde 1 aylık CoQ 10 takviyesinin WBC, HGB değerleri üzeride p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık oluşturduğu ayrıca MCV değeri üzerinde ise p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık oluşturduğu görüldü. Çinko takviyesinin ise WBC değeri üzerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık oluşturduğu görüldü.

Keywords

Abstract

In our study, it was aimed to investigate the effects of coenzyme Q 10 (CoQ 10) and zinc (Zn) reinforcement on some blood parameters in regular wrestlers. A total of 29 randomly selected wrestlers participated in the study at the Talas wrestling training center at the same time and at the same time in the 12-16 age range participating as volunteers and randomly

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics