BANKA ÇALIŞANLARININ MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Muhasebe, Finans, Eğitim
Number of pages: 44-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal sistemin en önemli oyuncularından birisi olan bankaların ihtiyaç duyduğu nitelikli finansal bilgi muhasebe sitemi tarafından üretilebilmektedir. Bu nedenle bankacılık sektörünün muhasebe eğitiminden beklentileri önem arz eden bir konudur. Banka çalışanlarının muhasebe eğitiminden beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, Mersin ilinde faaliyet gösteren ticaret bankaları çalışanlarına anket uygulanmıştır. Çalışmada bankacılık sektörü için en önemli derslerin Banka ve Sigorta Muhasebesi”, “Finansal Tablolar Analizi”, “Genel Muhasebe” ve “Dönem sonu Muhasebe İşlemleri” olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte etkili bir eğitim için üniversitelerde yer alan muhasebe eğitiminde teorinin pratik derslerle desteklenmesi gerektiği ve uzman bankacı ve meslek mensuplarının da eğitim sisteminde yer alması gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Qualified financial information required by banks which is one of the most important player in the financial system, can be generated by the accounting system. That’s why it is important subject that banking sector’s expectation from the accounting education. In this research, a survey has been administered to the commercial bank employees in Mersin province in order to reveal the expectancies of bank employees from accounting education. According the result the courses of “Bank and Insurance Accounting “, “Financial Statement Analysis “, “General Accounting” and “Terminal Accounting Transactions” are more important for banking sector. In addition the results of the survey show that accounting education should include more practical information and the courses should support by professional bankers and members of a profession as a trainer for more effitional acounting education.

Keywords