CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANTALYA’DA KÖYCÜLÜK ÇALIŞMALARI VE TÜRK AKDENİZ’DE ÇIKAN YAZILAR

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Eğitim ve Kültür
Number of pages: 212-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hazırlanan bu araştırma ile; Antalya Halkevinin Şubat 1937 tarihinden itibaren çıkardığı Türk Akdeniz Dergisi hakkında inceleme yapmak ve dergide yayınlanan Köy, köylü ve köycülük yazılarını araştırmaktır. Halkevinin çıkardığı bu dergi Şubat 1937’den Temmuz 1944’e kadar toplam 34 sayı yayınlayabilmiştir. Yayınlarında şubelerin yürüttüğü faaliyetlere ve köylere ayrı bir önem vermiştir. % 82’si köylerde yaşayan Antalya’da Halkevi, köylere geziler düzenlemiş, piyesler sergilemiş, konferanslar vermiş, okuma odaları açmış, sergiler ve kurslar açmıştır. Bu faaliyetlerin hemen hepsi Türk Akdeniz Dergisinde yayınlanmıştır. Halkevi, Türk Akdeniz dergisi aracılığıyla köyde yaşayan insanların daha modern ve teknik bilgiler kullanarak tarım yapmalarını amaçlamıştır. Dergide çıkan pratik bilgiler ve sağlık konusunda alınması gereken tedbirler yazılarıyla köyde yaşayan insanların hem okuma alışkanlığının geliştirilmesinde hem de köy yaşantısında faydaları olmuştur. Dergi genel itibariyle köyde yaşayan insanlara faydalı bilgiler vermiş, aynı zamanda onlara okuma alışkanlığı kazandırmada etkili olmuştur. Dergide yayınlanan yazılarla okuyucuların köyde yaşayan insanları anlama ve kaynaşması açısından da yararlı olabilmiştir. Yayın hayatı boyunca halkevi faaliyetlerinin köylere kadar duyurulmasında önemli bir görev üstlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to analyse Türk Akdeniz journal and the village, villagers writings in it. Between February 1937 and July 1944 Antalya community center could only publish issue 34 in the preior which had limited opportunities. In its publications, the activities and the villages carried out by the branches are of special importance. 82% of them live in villages in the villages. They have organized public visits to the villages and exhibited performances, gave lectures, opened reading rooms, opened exhibitions and courses. Almost all of these activities were published in the Türk Akdeniz Journal. Community House aims to make the people living in the village agriculture by using more modern and technical information through the Türk Akdeniz Journal. Practical information and precautions to be taken about health have been used both in improving the reading habits of the people living in the village and in the village life. The Journal generally gave useful information to the people living in the village and at the same time it was effective in giving them reading habits. The articles published in the journal have also helped readers understand and integrate people living in the village. The publication has played an important role in promoting community activities up to the villagers throughout life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics