MESÎHÎ DİVANI’NDA GÜNDELİK HAYAT TEZÂHÜRLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 224-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik Türk edebiyatına yönelik eleştirilerden birisi –belki de en önemlisi- gündelik hayattan kopuk, tamamen hayale dayalı bir edebiyat olduğudur. Dîvanlar üzerinde yapılan çeşitli çalışmalar, bu tenkidin haksız ve acımasız olduğunu, dîvan şairlerinin, maksatlarını ifade ederken gündelik hayatta karşılaştığımız şeylerden de faydalandıklarını göstermiştir. Bu bildiride on beşinci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, II. Bayezit döneminin önde gelen şairlerinden biri olan Mesîhî’nin Dîvan’ında sosyal hayat unsurlarından nasıl faydalandığı gösterilerek

Keywords

Abstract

One of the main censures -maybe the most important one- about Classical Turkish Literature is that being away from daily life and being completely fictional. Many studies about Divans prove that this censure is harsh and not right because

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics