AVRUPA MERKEZ BANKASI, İNGİLTERE MERKEZ BANKASI VE İSVİÇRE MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE EKONOMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Makroekonomi
Number of pages: 324-345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB)’nın para politikası araçlarını incelemektir. Ayrıca bu üç merkez bankasının kullandıkları para politikası, kriz döneminden önce ve kriz döneminde bu ülkelerin ekonomilerini nasıl etkilediğini araştırmaktır. 1929 yılında yaşanan büyük buhrandan çıkma yolunu maliye politikasında bulan merkez bankaları, 2008 yılında yaşanan ve etkisi hala devam etmekte olan finansal krizden çıkma yolunu ise para politikalarında aramaktadırlar. Merkez bankaları devreye girerek gevşek para politikası uygulayarak krizi aşmaya çalışmışlardır. İlk önce BOE gevşek para politikası uygulamasını gerçekleştirmiş ve başarılı olmuştur. BOE’nin başarılı olduğunu gören ECB de BOE’nin ardından gevşek para politikası uygulamış ve ardından düşük faiz hatta negatif faiz oranları ile uygulamaya destek vermiştir. Ardından SNB’de negatif faiz uygulamasına geçmiştir. Bunun sebepleri ise; Paranın bankalara getirilmemesi, bunun yerine piyasaya kredi verilmesidir. Eğer paranızı bankalara getirirseniz üstüne para verirsiniz demektir. Bu şekilde piyasaya kredi vermeye çalışarak ekonomiyi canlandırmayı amaçlamaktadır. Bir diğer sebebi ise parasal genişleme ile piyasaya likidite desteği sağlamak ve enflasyonu yukarı yönlü iterek ekonomiyi canlandırmaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the monetary policy instruments of the European Central Bank (ECB), the Bank of England (BoE) and the Swiss National Bank (SNB). Moreover, the monetary policy of these three central banks is to investigate how these countries affected their economies before and during the crisis period. The central banks, who found their way out of Great Depression in 1929 in fiscal policy, are looking for a way out of the financial crisis in 2008, which is still going on, in monetary policy. Central banks entered duty and tried to overcome the crisis by implementing loose monetary policy. First BOE implemented the loose monetary policy and succeeded. Seeing that the BOE was successful, the ECB followed a loose monetary policy following the BOE and then supported the implementation with low interest rates and even negative interest rates. Then SNB applied negative interest rates due to the causes below: Instead of bringing money to bank, credit is given to the market. If the money is brought to the bank, it means there is a need to pay for it. It aims to stimulate the economy by trying to give credit to the market in this way. Another reason is to provide liquidity support to the market through monetary expansion and stimulate the economy by pushing inflation upwards.

Keywords